تاریخ 1395/10/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
خانه قديمي

در انتهاي کوچه‌ي ما

يک خانه پير و قديمي است

مي بينم آن را چند سال است

در فکر تعميرش کسي نيست

من باز هم ديروز او را

در انتهاي کوچه ديدم

با رنگ آبي رنگ اجر

نقاشي آن را کشيدم

احساس کردم غصه دارد

از شيشه‌هايش بود پيدا

با اينکه در نقاشي‌ام بود

آن شيشه‌هاي کهنه زيبا

يک مرد چاق امروز آمد

آن را نگاهي کرد و خنديد

يک کارگر همراه او بود

قلبم براي خانه لرزيد

امروز بعدازظهر ديدم

در کوچه جاي خانه خالي است

احساس کردم کوچه ديگر

در چشم‌هايم آشنا نيست

حسين احمدي


نسخه چاپي ارسال به دوستان