تاریخ 1395/10/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مدير کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان سمنان:
فراهم شدن بسترارتباطات از ارکان اصلي وجود شهرک‌هاي صنعتي است

سرويس خبر

دکتر سيد‌مسعود ميررضايي مدير کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان سمنان خواستار استفاده از ظرفيت‌ها و پتانسيل شرکت‌هاي بزرگ خصوصي و دولتي درجهت رفع موانع و مشکلات ارتباطي واحدهاي توليدي و شرکت‌هاي صنعتي استان شد و گفت: فراهم شدن بسترارتباطات از ارکان اصلي وجود شهرک‌هاي صنعتي است.

به گزارش روابط عمومي اداره کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان سمنان، دکتر ميررضايي در جلسه مشترک با مهندس صادقي مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان که به‌منظور بررسي موانع و مشکلات ارتباطي شهرک‌هاي صنعتي استان برگزار گرديد. با اشاره به ضرورت پياده‌سازي بسترهاي ارتباطي مناسب توسط دستگاه‌هاي زيرمجموعه و شرکت‌هاي خصوصي درهمه فازهاي شهرک‌هاي صنعتي استان خاطرنشان کرد: شناسايي نيازمنديهاي ارتباطي شهرکهاي صنعتي و استفاده از ظرفيت فعاليت شرکت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري فعال در سطح استان کمک شاياني به رفع موانع موجود در جهت اجراي کامل دولت الکترونيک مي‌نمايد، چرا که تاکنون حدود 60 تا 70 درصد بسترهاي لازم براي توسعه دولت الکترونيک در استان فراهم شده است، لذا در صورت همدلي و همراهي ساير دستگاه‌هاي اجرايي، امکان ارايه خدمات در حوزه دولت الکترونيک و فناوري اطلاعات به همه دستگاه‌ها و شرکت‌هاي صنعتي ميسر خواهد شد.

در ادامه اين جلسه مهندس صادقي با انتقاد از نبود بسترهاي مناسب ارتباطي در برخي نقاط شهرک‌هاي صنعتي استان خاطرنشان کرد: خواسته‌هاي شرکتهاي صنعتي زماني قابل طرح و بررسي مي‌باشد که بسترهاي لازم در زمينه اجراي دولت الکترونيک توسط دستگاه‌‌هاي ذي‌ربط فراهم بوده و همکاري لازم در زمينه پاسخگويي به استعلامات از جانب متوليان امر نيز وجود داشته باشد، چرا که شرکت شهرک‌ها هيچ وظيفه‌اي در قبال فراهم کردن زيرساخت‌هاي ارتباطي شهرک‌هاي صنعتي نداشته و در اين راستا آماده انعقاد تفاهم‌نامه همکاري في‌مابين جهت بازديد شرکت‌هاي خصوصي و دولتي به‌منظور ايجاد زيرساخت ارتباطي در جهت رفع مشکلات و موانع موجود مي‌باشد.

مدير عامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان خواستار برنامه‌ريزي مناسب در جهت ايجاد بانک اطلاعاتي واحد به‌منظور معرفي توليدات شرکت‌هاي استان شد و افزود: چنانچه اطلاعات صنعتي با استفاده از ظرفيت ICT در قالب يک بستر به توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارايه گردد، مي‌تواند فضاي لازم براي خلق ثروت بيشتر را فراهم نمايد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان