تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
زندگي از زبان بزرگان

زندگي زيباست که اي زيباپسند زنده انديشان به زيبايي رسند  
آنقدر زيباست اين بي بازگشت کز برايش مي توان از جان گذشت
 سعدي
معني زندگي اين است: پايان يافتني   /
کافکا
آنچه در زندگي واقعي مي نمايد تنها تصويري افکنده شده از ذهن خود ماست .
باربارا دي آنجليس
حقيقت زندگي، خود زندگي است ، که نه آغاز آن در زهدان و نه پايان آن در گور است .
جبران خليل جبران
زندگي روند مکانيکي نيست، زندگي نمي تواند امن باشد، زندگي راز غير قابل پيش بيني است .
آشو
با عشق زندگي کردن، بزرگترين مبارزه زندگي است.
 لئو بوسکاليا
زندگي آن طرف ياس آغاز مي شود .
ژان پل سارتر
زدگي يک مسابقه بخت آزمايي است، اما من از هر اتفاقي که روي دهد نهايت استفاده را مي برم.
آندرو متيوس
زندگي انسان يعني انديشه روزانه او.
امرسون
زندگي از تارو پود خوب و بد بافته شده است. فضيلت ما وقتي مي تواند بر خود ببالد که از خطاهاي ما شلاق نخورده باشد و جنايت هاي ما وقتي نا اميد مي شود که مورد ستايش فضيلت هاي ما قرار نگيرد.
شکسپير
زندگي يعني جستجوي دائم.
لامارتين 
زندگي براي کسي که افسانه شخصي اش را مي زييد سخاوتمند است .
کوئيلو
وقتي در زندگي به داشته هاي خود فکر مي کني خود را خوشبخت و زماني که به نداشته هاي خود مي انديشيم خود را بدبخت حس مي کنيم ; پس خوشبختي ما در تصور خود ماست.
تناجير
زندگي مردان بزرگ جملگي به ما يادآور مي شود که ما نيز مي توانيم چون آنان برجسته و شاخص باشيم و هنگام عزيمت از اين دنيا رد پاهايي بر شن هاي زمان به جا گذاريم .
لانگ فلو
اگر احساس و ديد شما به زندگي مثبت نباشد، نمي توانيد در زندگي روزمره تان شاد و مثبت باشيد .
رابينز
هرگاه نيروي منفي همه زندگي ات را فرا گرفت ، سعي کن کاري را که در حال انجام آن هستي متوقف سازي. 
هارولد کلمب
در زندگي اگر چيزي را دوست نداريد که نه مي توانيد از آن دوري کنيد و نه مي توانيد آن را تغيير دهيد آن را بپذيريد . 
خوزه سيلوا
زندگي اي را ايجاد کنيد که با سرنوشتتان همخواني بيشتري داشته باشد .
مکولي

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان