تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اعتياد مهم ترين عامل اغلب طلاق ها در کشور است

پژوهشگر حوزه اعتياد گفت: اغلب طلاق هاي ثبت شده به دليل اعتياد است و 60 درصد از فضاي زندان هاي کشور را معتادان اشغال کرده اند.       
'کوروش محمدي'  در گفت و گو با ايرنا افزود: براساس شواهد موجود در سال هاي اخير در کنار رشد سو» مصرف مواد مخدر، خشونت ناشي از سو» مصرف مواد مخدر نيز افزايش داشته است.  
محمدي با بيان اين که تيم پژوهشي انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايرانيان با هدف بررسي رابطه بين اعتياد به مواد مخدر با خشونت و کاهش احساس امنيت شهروندان، پژوهشي در سال 1390 در هشت استان کشور انجام داده است، افزود: جمعيت آماري نمونه مورد مطالعه شامل 400 خانواده داراي حداقل يک نفر معتاد بوده است.  
وي افزود: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که بين اعتياد به مواد مخدر و بروز خشونت هاي خانوادگي، خشونت هاي اجتماعي منجر به قتل و جرح، آسيب هاي رواني، جسماني عليه زنان و کودکان، بروز ناهنجاري هاي اخلاقي، جرايم اجتماعي و کاهش احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد. 
محمدي تصريح کرد: بر اساس نتايج اين تحقيق، 84 درصد خانواده هاي مورد مطالعه از زمان ابتلا به اعتياد فرد معتاد، تا زمان انجام اين مطالعه حداقل يکبار در معرض خشونت  هاي کلامي، عاطفي، جنسي و اقتصادي مرتبط با سو» مصرف مواد قرار داشته و 43 درصد آنها، حداقل يکبار در اين مدت با خشونت هاي فيزيکي جدي، تهديدکننده و حقوقي و 10 درصد بقيه با خشونت هاي منجر به آسيب هاي جسماني و جرح بدني مواجه بودند.  
 1/1 درصد خانواده هاي مورد مطالعه نيز خشونت هاي منجر به قتل هاي خانوادگي را تجربه کرده اند.  
 اين نتايج همچنين نشان داد که عامل مستقيم 68 درصد از موارد طلاق در گروه نمونه، وابستگي يکي از زوجين به مواد مخدر است و در اين رابطه نقش مردان با 88 درصد، بيشتر از زنان گزارش شده است.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان