تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
با sms ها

- يه خر با يه گورخر مسابقه دو ميدن گورخر برنده مي شه، خر ميگه : قبول نيست تو لباس ورزشي تنت کرده بودي!!!
-  غضنفر يه آينه رو زمين پيدا مي کنه. برش مي داره، عکسش مي افته توش، ميگه: ببخشيد نمي دونستم مال شماست.
- بچه غضنفر سر سفره غذا مي خورده. باباش با لهجه شيرين خودش بهش ميگه: باباجون اينقدر غذا بخور که سير بشي نه اينقدر که خسته بشي!!!
- تا وقتي مجردي هرکي بهت ميرسه ميگه تو که همه چي داري چرا ازدواج نميکني؟ وقتي ازدواج کردي هرکي بهت ميرسه ميپرسه تو که همه چي داشتي واسه چي ازدواج کردي؟
- خسيسه تصادف کرده بود وسط خيابون نشسته بود ميزد تو سرش مي گفت ماشينم داغون شد! بدبخت شدم... افسر رفت بهش گفت: بدبخت اينقد حرص ماشينت رو ميزني نفهميدي دست چپت از مچ قطع شده...خسيسه يه نگاه به دستش کرد و گفت:  اي واي  ساعتم...!
-  غضنفر ساعت نه شب که مي شه سطل آشغال ويندوزش رو خالي مي کنه!
- غضنفر تراکتور مي خره، بلد نيست خاموشش کنه، مي بندش به درخت!
-  چک نوشتن غضنفر
 231000 ريال، معادل دو سه هزار تومان
- غضنفر يتيم خونه افتتاح مي کنه، روز اول، جلسه اوليا و مربيان مي ذاره!
- غضنفر مي ره عيادت يکي از دوستانش، وقتي مي خواد بره به اقوام دوستش که اونجا بودن مي گه: اين دفعه مثل دفعه قبل نکنيد که مريضتون مرد و منو خبر نکرديدها!

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان