تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نشست مشترک حوزه مشارکت هاي مردمي و روساي ادارات بهزيستي شهرستان ها

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان
نشست مشترک حوزه مشارکت هاي مردمي و روساي ادارات بهزيستي شهرستان ها برگزار شد.
روساي ادارات بهزيستي شهرستان هاي استان در حوزه مشارکت هاي مردمي حاضر شدند.
در اين نشست موارد مطرح شده در زمينه مسکن (طرح نهضت سال اول و دوم اجرا) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ضمنا شاخص هاي اختصاصي حوزه بررسي شد.
در ارزيابي اين شاخص ها که به تفکيک شهرستاني صورت گرفته بود، هر شهرستان با مستندات، در جريان آخرين وضعيت خود از نگاه سازماني قرار گرفت و پيشنهادات دو طرفه جهت بهبودي و اصلاح عملکرد مطرح شد.
موارد مطروحه شامل وضعيت ايجاد شغل براساس سهميه کشوري سال 90، عملکرد کميسيون ماده 26 به لحاظ صدور، تمديد مجوز و بازه زماني ارسال پرونده ها، ظرفيت مراکز به لحاظ جذب نيروي انساني با محوريت بانک اطلاعات مراکز و عملکرد طرح نهضت مسکن و زير شاخص هاي آن بود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان