تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مرغ هاي وارداتي صادر مي شوند

هرچند ايران با توليد يک ميليون و 700 هزار تني مرغ، به نظر مي رسد به واردات نيازي نداشته باشد و به همين دليل اکنون ديگر واردات مرغ ممنوع است،  اما طي سه فصل امسال 43 هزار تن مرغ وارد ايران شده است. از سوي ديگر مجوز ندادن به صادرات مرغ و يکي بودن تعرفه هاي مرغ هاي وارداتي و صادراتي نشان مي دهد که ميزاني از مرغ هاي وارد شده به ايران، نيامده صادر شده اند.
به گزارش ايسنا، طي 9 ماهه امسال بيش از 16 هزار تن مرغ از ايران صادر شده است که ميزاني از اين مرغ هاي صادر شده با همان شماره تعرفه مرغ هاي وارداتي هستند. "مرغ و خروس به وزن 185گرم و کمتر" با شماره تعرفه 01051190 از جمله اين نوع مرغ است. 
يک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به نوعي اين موضوع را تاييد و تصريح مي کند که مرغ هاي وارداتي اجازه عرضه ندارند. وي علت اين موضوع را متوجه سازمان دامپزشکي مي داند. 
از سوي ديگر به گفته عطا»الله حسن زاده، رييس هيات مديره اتحاديه مرغداران گوشتي در 15 آذر ماه امسال کشور هنوز مجوز صادرات مرغ صادر نشده است که اين موضوع با صادرات 16 هزار تني مرغ طي 9 ماهه امسال چندان هم خواني ندارد; مگر اينکه همان مرغ هاي وارداتي صادر شده باشند.
حسين مقدم نيا، مديرعامل اتحاديه  سراسري مرغداران گوشتي کشور نيز در اين مورد پيش از اين به ايسنا گفته بود که با پيشنهاد صادرات مرغ مازاد توليدي کشور موافقت نشده است. 
محسن دستور، رييس سازمان دامپزشکي کشور نيز به ايسنا مي گويد که صادرات محموله هاي وارداتي اگر از نظر بهداشتي مشکلي نداشته باشد، براي صادرات مجاز است و اين بستگي به توافقات خود تجار دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان