تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
معاون سازمان حمايت: اجازه افزايش قيمت ها را در دامنه هاي بالا نمي دهيم

معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان عنوان کرد: هرچند درخواست افزايش قيمت ها تا دامنه 50 درصد است اما نگاه مديريتي اجازه نمي دهد که اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بپذيرد. 
به گزارش ايسنا، محمد جواد تقوي افزود:  در مورد تصويب افزايش قيمت ها توجه ما اين است که توليد را روي حد کف ماندگاري نگاه داريم و آستانه تحمل مصرف کننده را هم در نظر بگيريم که اين کار يک کار تخصصي و کارشناسي سخت است.  وي ادامه داد:  اگر اکنون در يک حوزه کالايي از مصرف کننده اي پرسيده شود وي از افزايش قيمت آن ناراضي است و توليدکننده نيز در اين شرايط از اين که به ميزان مدنظرش با افزايش قيمت موافقت نشده رضايت ندارد. 
تقوي با اشاره به افزايش پلکاني برخي قيمت ها يادآور شد: مثلا در مورد لبنيات مقايسه امروز با سال گذشته نشان از افزايش 50 درصدي مي دهد اما ما طي مراحل مختلف با اين افزايش قيمت  موافقت کرديم که البته برخي از اين افزايش قيمت ها ناشي از قيمت هاي جهاني هم بوده است.
وي در مورد قيمت شير نيز عنوان کرد:  ابتدا تعيين قيمت شير خام به کميته هاي استاني واگذار شده بود اما در امسال به يکباره دچار افزايش شديد قيمت شير شديم و از سوي ديگر اختيار اين حوزه نيز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. در تعيين دامنه قيمت در بخش نخست، ما در نهايت به نرخ 600 تومان رسيديم اما هلدينگ هايي داشتيم که اعلام کردند کمتر از 750 تومان شير خام را عرضه نمي کنند که ما با يک کارشناس جدي در نهايت به قيمت 630 تومان رسيديم تا در جلوي در واحدهاي صنعتي اين قيمت به 650 تومان برسد. 
تقوي اضافه کرد: آن 9 درصد اعلام شده براي افزايش قيمت لبنيات بر مبناي جديد بوده اما هنوز واحدهاي لبني رغبتي براي اجراي اين موضوع ندارند.
وي خاطرنشان کرد: البته واحد پگاه به ميزان 11 درصد قيمت خود را افزايش داده که اين به دليل پذيرفتن تعهد آن واحد براي تامين شير نايلوني بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان