تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جزئيات عيدي 350 هزار توماني کارمندان اعلام شد

بر اساس مصوبه هيات وزيران دستگاه هاي اجرايي مجازند به کارمندان خود مبلغ ثابت سه ميليون و 500 هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت کنند. 
به گزارش ايسنا هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي کارکنان دولت  مصوب 1374  و ماده (57) قانون مديريت خدمات کشوري  مصوب 1386  دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري را مکلف کرد پس از تاييد فهرست کارمندان شاغل آنان از طريق سامانه کارمند ايران توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عيدي ) در سال 1390 اقدام کنند.  بر اساس اين مصوبه، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضائيه مجازند به کارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه ميليون و 500 هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت کنند. 
همچنين پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند. 
بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروط بر آنکه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1390 خواهد بود. 
بر اساس مصوبه دولت، ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفان مشمول صندوقهاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهادسازندگي و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق هاي بازنشتگي، مبلغ سه ميليون و 500 هزار ريال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي قابل پرداخت است. 
بر اين اساس خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه، تمام وقت محسوب مي شود. معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب نامه خواهند بود. 
اين مصوبه در 19 بهمن ماه از سوي معاون اول رييس جمهور به تمام دستگاههاي اجرايي براي اجرا ابلاغ شده است. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان