تاریخ 1394/12/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مصوبه دولت براي پرداخت پاداش آخر سال(عيدي) ابلاغ شد

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور مصوبه هيات وزيران براي پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) به کارکنان دولت را ابلاغ کرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ابلاغ کرد.

متن مصوبه هايت وزيران به شرح زير است:

1- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي مشمول قوانين خاص مجازند به کارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش ميليون و هشتصد و هشتاد هزار (000ر880ر6) ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1394 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت نمايند.

تبصره 1- پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند توسط دستگاه هاي مزبور و تمام واحدهاي وابسته و تابعه و ساير واحدهايي که اجراي مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع مي باشد. ذي حسابان و مديران امور مالي دستگاه هاي اجرايي مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.

تبصره 2- پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1394 خواهد بود. در هر حال ميزان عيدي اين گونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

2- ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق هاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهادکشاورزي و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق هاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلي، شش ميليون و هشتصد و هشتاد هزار (000ر880ر6) ريال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي ذي ربط قابل پرداخت مي باشد.

تبصره- عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي کشوري که در سال 1394 حق عائله مندي، اولاد و بيمه خدمات درماني آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت مي باشد. ساير مواردي که مشمول صندوق هاي مندرج در بند (2) نيستند، از محل اعتبارات شرکت، سازمان يا دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت مي باشد.

3- خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه، تمام وقت محسوب مي شود. معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب نامه خواهند بود.

4- شرکت هاي دولتي موظفند از پرداخت هر مبلغي تحت عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين تصويب نامه به مديران و اعضاي هيات مديره خودداري نمايند. مسئوليت اجراي اين بند برعهده مديرعامل و ساير مديران ذي ربط است. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان