تاریخ 1394/12/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
کسب موفقيتي ديگر در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان

سرويس خبر

حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان در بين دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور در زمينه اجراي کامل برنامه پزشک خانواده در مناطق روستايي و شهرهاي زير 20000 نفر و برنامه ارائه مراقبت‌هاي اوليه سلامت در مناطق شهري تحت پوشش دانشگاه رتبه برتر را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان؛ در همايش بزرگداشت يازدهمين سال اجراي برنامه پزشک خانواده که در روز دوشنبه مورخ 26/11/94 در محل هتل المپيک تهران با حضور هاشمي وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، وزير رفاه –کار و امور اجتماعي ، مديرعامل سازمان بيمه سلامت کشور، معاون بهداشت وزارت بهداشت و معاونين بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي و مديران گروه هاي توسعه شبکه ، مديران کل بيمه سلامت استان و جمعي از پزشکان و ماماهاي نمونه پزشک خانواده سراسر کشور برگزار گرديد، از جندقي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان و حبيب اله صفري مدير گروه توسعه شبکه دانشگاه به عنوان برتر کشوري در زمينه اجراي کامل برنامه پزشک خانواده در مناطق روستايي و شهرهاي زير 20000 نفر و برنامه ارائه مراقبت ها ي اوليه سلامت در مناطق شهري تحت پوشش اين دانشگاه تقدير و تشکر به عمل آمد.

همچنين در اين مراسم از محسن عسگر زاده پزشک خانواده مرکز شهري روستايي کلاته رودبار دامغان و سميه رامه ماماي برنامه پزشک خانواده مرکز شهري روستايي شماره 3 گرمسار و مژگان سراجي کارشناس پزشک خانواده معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان نيز با دريافت لوح تقدير از سياري معاون بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي قدرداني شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان