تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
کوتاه اما خواندني

بار زندگي  
زندگي مثل باري است که انسان بر دوش مي گيرد. هنر پدران و مادران موفق اين است که آرام آرام از سن 14 سالگي اين بار را بر دوش فرزندانشان بگذارند و تا 21 سالگي اين کار را تکميل کنند. پدران و مادراني که هميشه بار زندگي فرزندانشان را به دوش مي کشند، زندگي دو کس را خراب مي کنند: زندگي خودشان و زندگي فرزندانشان را .

تربيت کردن  
تربيت کردن مثل راه است، طي بايد کرد. تربيت کردن، مثل مساله است، حل بايد کرد. تربيت کردن مثل قالي بافتن است، گره بايد زد. تربيت کردن مثل باغباني است، عشق بايد ورزيد. تربيت کردن دشوار است، تحمل بايد کرد. تربيت کردن تعهد است، عمل بايد کرد. تربيت کردن هديه است، قبول بايد کرد. تربيت کردن تفريح است بازي بايد کرد . تربيت کردن دراز مدت است ، صبر بايد کرد.

در مدرسه چه مي گذرد ؟
فرق است بين پدر و مادري که وقتي فرزندشان را به مدرسه مي فرستند مي گويند : «راحت شديم » با پدر و مادري که وقتي فرزندشان را روانه مدرسه مي کنند از خود مي پرسند: «در مدرسه چه مي گذرد؟»
اين دسته از پدران و مادران به همان نسبت که در خانه به نحوه تربيت فرزندشان حساس اند ، در برابر جريانات تربيتي مدرسه نيز حساسيت نشان مي دهند. از اين رو در تقويم خود اين گونه يادداشت مي کنند: «مراجعه به مدرسه و گفت و گو با معلم و مدير و اعلام آمادگي براي مشارکت در رفع مشکلات آموزشي و پرورشي فرزندم .»
معاونت فرماندهي  انتظامي استان سمنان

اداره مشاوره و مددکاري اجتماعي

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان