تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
چگونه با ديگران ارتباط برقرار مي کنيد؟

ارتباط کلامي يا غير کلامي; مسئله اين است!
بعضي ها خوب مي توانند ارتباط برقرار کنند يعني کلا همه مي گويند روابط عمومي قوي دارند و سريع مي توانند با آدم هاي مختلف رابطه برقرار کنند و همه فکر مي کنند کسي که بتواند خوب حرف بزند به خوبي هم مي تواند با بقيه ارتباط برقرار کند.  
منظور از ارتباطات قوي تنها خوب صحبت کردن نيست، چون در ميان تمام راه هاي ارتباطي صحبت کردن تنها يکي از آنهاست و ده ها راه ديگر هم وجود دارد که خيلي ها به آن بي اعتنا هستند و تنها آنهايي که خبره اين کارند مي دانند چطور مي شود از همه ابزارها براي ايجاد يک رابطه خوب استفاده کرد.

روي خط ارتباط  
قرار نيست تنها صداي خوبي داشته باشيم يا تنها خوب حرف بزنيم و بلد باشيم از کلمات قلمبه براي ارتباط با ديگران استفاده کنيم تا آنها جذب ما شوند و با ما همراه شوند گاهي يک چيزهايي در رابطه هاي ما اهميت دارد که خودمان هم باورمان نمي شود!
در واقع خيلي از موقعيت هاي فيزيکي و رفتاري ما نقش يک پيام را بازي مي کند که بدون آنکه ما متوجهش شويم به مخاطب ما منتقل مي شود. کلا ارتباطات ما با ديگران به دو صورت اتفاق مي افتد يا ارتباط ما با ديگران کلامي است و ما يک پيام را از طريق کلام منتقل مي کنيم و يا غيرکلامي است و از طريق ابزارهاي ديگر منتقل مي شود.  
روان شناسان مي گويند براي اين که ارتباط موثر و درستي با ديگران داشته باشيد و بتوانيد يک پيام و مطلب را به طور کامل و واضح به ديگران منتقل کنيد بايد از همه روش هاي ارتباطي استفاده کنيد يعني لازم است هم از ارتباط کلامي استفاده کنيد و هم از ارتباط غيرکلامي.  
اما در دنياي ارتباطات، ما آدم ها تنها از روش ارتباط کلامي استفاده مي کنيم و به ارتباطات غيرکلامي توجهي نداريم و بعد کلي دغدغه داريم که چرا کسي منظور ما را درست درک نمي کند يا چرا گاهي بدون اين که متوجه شويم عده اي از ما رو برمي گردانند. کارشناسان معتقدند همه اينها به اين دليل است که تمام وجود ما علاوه بر زبان و کلاممان در حال انتقال پيام به اطرافيان است. از راه رفتن و نشستنمان بگيريد تا حالت چشم و ابروهايمان.
ارتباط کلامي  
همه روابطي که از طريق صحبت کردن و گفت وگو به وجود ميآيد ارتباط کلامي است و در اين روش ارتباطي، اين کلمات است که مي تواند احساسات عواطف و پيام خاصي را به شما منتقل کند. اما همان طور که گفته اند هر سخن جايي و هر نکته مکاني دارد. يعني هر کلمه اي بايد در زمان مشخص و موقعيت خودش به کار برود و اگر نتوانيد از کلمات مناسبي در جاي خودش استفاده کنيد نه مي توانيد منظور خود را برسانيد و نه مي توانيد ديگران را به ايجاد رابطه با خود تشويق کنيد.  
نوع کلماتي که شما در صحبت کردن استفاده مي کنيد تاثير بسيار زيادي در تداوم رابطه شما دارد. اين که خيلي ها نمي توانند بر ديگران تاثير بگذارند يا بعد از چهار کلمه حرف دعوا راه مي اندازند و کار به جاهاي باريک مي کشد به دليل آن است که نمي توانند از کلمات درست استفاده کنند.
 شما وقتي وارد يک گفت وگو با ديگران مي شويد بايد مهارت انتخاب کلمات را داشته باشيد يعني از کلماتي استفاده کنيد که دقيقا مفهوم مورد نظر شما را برساند اما صريح، کوتاه، دقيق، مودبانه و صحيح باشد در غير اين صورت گفت وگوي شما با طرف مقابلتان با شکست مواجه مي شود. همه کارشناسان معتقدند براي اين که شما بتوانيد ارتباط کلامي موفقي داشته باشيد بايد 2 مهارت ارتباط کلامي را بلد باشيد. اين مهارت ها اينها هستند

صحبت کردن
خوب حرف زدن شما مي تواند يک نفر را به صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با شما مشتاق کند يا نکند .سخن گفتن اولين مهارت مهم کلامي است که اگر خوب انجام نشود ديگر نمي شود روي رابطه شما با ديگران حساب باز کرد. در صحبت کردن فراموش نکنيد که زياد حرف نزنيد درباره موضعي که از آن سر در نميآوريد صحبت نکنيد و از کلماتي که معني آنها را دقيقا نمي دانيد استفاده نکنيد. زمان خوبي را براي صحبت کردن انتخاب کنيد يعني زمان غذا خوردن و تلويزيون نگاه کردن را به گفت وگوهاي مهم اختصاص ندهيد. مطالعه کردن به خوب و پر محتوا صحبت کردن شما کمک مي کند.  
گوش دادن
هميشه مي گويند يکي از مهمترين مهارت هاي ارتباطي شنيدن است. اگر بتوانيد شنونده خوبي باشيد در واقع توانسته ايد اولين پايه هاي ارتباطي را با طرف مقابلتان برقرار کنيد. چون وقتي خوب بشنويد خوب هم مي توانيد در گفت وگويتان از کلمات استفاده کنيد. وقتي مي توانيد درست گوش دهيد که حرف ديگران را قطع نکنيد و در برابر صحبت هاي ديگران عکس العمل نشان دهيد يعني شنونده فعالي باشيد. گوش دادن درست يعني اين که براي ديگران و حرفشان ارزش و احترام زيادي قائليد. گوش دادن به صحبت هاي همديگر رابطه بين افراد را محکم تر مي کند و توجه و احترام متقابل را مي رساند.  

ارتباط غيرکلامي  
ارتباطات غيرکلامي کليه پيام هايي است که در آن از کلام استفاده نمي شود. مثل نوع راه رفتن، ايستادن، حرکات چهره، چشم ها، لحن صدا، طرز لباس پوشيدن و... يعني همه اين ابزارها خودشان مي توانند کلي پيام را به مخاطب شما منتقل کنند. در خيلي از برخوردها قبل از اين که شما ارتباط کلامي با يک نفر داشته باشيد ارتباطات غيرکلامي شما قبل ترش شکل گرفته است و يک فرد مقابل از همه حرکات و رفتارهاي شما پيام هاي متفاوتي را دريافت مي کند و اين نشانه هاي غيرکلامي است که در نخستين برخورد تاثير گذار است.  
جالب است بدانيد در يک ارتباط، کلام 7 درصد، لحن و طنين صحبت کردن 38 درصد و حرکات شما 55 درصد اطلاعات را منتقل مي کند. گاهي شما نمي توانيد يک پيام را در کلام بيان کنيد و احساسات و عواطف خود را ابراز کنيد اما مخاطب شما مي تواند محتواي اين پيام را از رفتار و حرکات شما به خوبي درک کند. معمولا مهمترين مواردي که در ارتباط غيرکلامي بسيار تاثيرگذار است اينها هستند.

پوشش ظاهري
درست است که لباس شخصيت ما را نشان نمي دهد اما وضع ظاهري ما مي تواند خيلي چيزها را به ما نشان دهد مثلا نوع ارزش ها، اعتقادات و حتي دوست داشتني هاي ما را و کلا آدم ها ما را از روي ظاهرمان مي شناسند و قضاوت مي کنند و در موردمان کلا تميزي و مرتب بودن شما در پوشش نشان دهنده احترام و توجهي است که شما به خود و ديگران داريد. رنگ لباس شما هم خودش مي تواند يک ابزار براي ارتباط باشد.  

حرکات چهره و اشارات بدن
هميشه ميميک صورت يا همان حالت چهره شما به خصوص در چشم ها به خوبي بيانگر نظرات دروني شماست. شما مي توانيد به خوبي نظرات خود را در خوشحالي و ناراحتي بيان کنيد و به ديگران منتقل کنيد و کلا مي توانيد حس صميميت و مهرباني يا خشم و ناراحتي را به ديگران منتقل کنيد و آنها را به ارتباط با خود تشويق يا منع کنيد. علاوه بر چهره همه خوب مي دانند که دست ها و پاها و سر نيز خودشان يکي از ابزارهاي ارتباط غيرکلامي است. حتما ديده ايد که خيلي ها کلا با سر و دستشان صحبت مي کنند. مثلا وقتي مي خواهند خودشان را لوس کنند يا مظلوم نمايي کنند سرشان را کج مي کنند يا وقتي مي خواهند جدي بودنشان را نشان دهند صاف مي ايستند و سرشان را بالا مي گيرند و... حالات و حرکات بدن شما به خوبي مي تواند احساسات و عواطف شما را منتقل کند بدون اينکه شما کلمه اي بر زبان بياوريد. نوع نشستن يا   راه رفتن شما مي تواند نشان دهد شما مثلا بيمار هستيد، خسته ايد، حوصله نداريد يا شاد هستيد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان