تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
بگذار آن باشم...

بگذار آن باشم
که در کوهساران با تو گام برمي دارد
بگذار آن باشم
که در کنار تو گل مي چيند
بگذار آن باشم
که از ژرفاي احساسات خود به او مي گويي
بگذار آن باشم
که رازهايت را به او مي گويي
بگذار آن باشم
که در غم به سوي او مي روي
بگذار آن باشم
که در شادي همراه او مي خندي
بگذار آن باشم
  که تو
عاشقش هستي

سوزان پوليس شوتز


نسخه چاپي ارسال به دوستان