تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سخن بزرگان

- اگر شاه به تو مهربان باشد دلير و گستاخ مشو، از آن که طبع شاه چون آتش است و دل شير از آن مي هراسد.
بزرگمهر
- بدان همواره آن که براي رسيدن به تو از همه چيزش مي گذرد روزي تنهايت خواهد گذاشت، اين هنجار دردناک زندگي است.
حکيم ارد بزرگ
- آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه هستي باشي، بکوش که کمال آنچه هستي باشي.
دي سلز
- اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارو اکلينز
- جايگاه ارزيابي و نقد شما بر کارکرد ديگران، مي تواند آغازگاه نخستين گام شما براي سازندگي باشد.
حکيم ارد بزرگ
-  اگر ندانيد که به کجا مي رويد، چگونه توقع داريد به آن جا برسيد؟
باسيل اس.والش
- خشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان مي پذيرد .
فيثاغورث
-  جز ناميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي آدمي نيست.
حکيم ارد بزرگ
-  وقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود را چند برابر کنيم.
مارک تواين
- اگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند.
رابيندرانات تاگور
- هيچ يک از تمايلات نفس انساني خطرناک تر از تمايل به تنبلي نيست.
اسمايلز
- آدمياني که با ديگران روراست نيستند با خود نيز بدين گونه اند.
حکيم ارد بزرگ
- زيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است.
گوته


نسخه چاپي ارسال به دوستان