تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
همايش دستاوردهاي تحقيقاتي در شرکت آب منطقه اي سمنان

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان
همايش دستاوردهاي تحقيقاتي در شرکت آب منطقه اي سمنان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي استان سمنان، ششمين همايش ارائه نتايج و دستاوردهاي تحقيقاتي شرکت آب منطقه اي سمنان با عنوان «رسوب شناسي عضو ورسک سازند اليکا (ترياس) در منطقه شهميرزاد با تاکيد بر فرآيند کارستي شدن» برگزار گرديد.
فريدون خانبابايي معاون برنامه ريزي و بهبود مديريت شرکت آب منطقه اي سمنان در اين خصوص گفت: اين همايش يک روزه در راستاي طرح حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي يکي از دانشجويان کارشناسي ارشد رشته زمين شناسي دانشگاه فردوسي مشهد و با حضور جمعي از معاونين، مديران و کارشناسان شرکت آب منطقه اي، آب و فاضلاب شهري و روستايي استان سمنان برگزار و در خصوص پديده کارستي شدن و توسعه حفرات ناشي از مخزن آب زيرزميني در سازندهاي اليکا منطقه شهميرزاد در عضو ورسک بحث و تبادل نظر گرديد.
در اين همايش ضمن بررسي وضعيت آبخوان شهميرزاد و ژئومورفولوژي کارست در منطقه مورد مطالعه و تغييرات ژئوشيميايي آب دو چشمه کارستي (هفت چشمه- شيخ چشمه سر) واقع در واحد فوقاني سازند اليکا مي توان به مطالعه عوامل موثر در پديده کارستي شدن اين واحد نيز اشاره نمود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان