تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
معاون وزير اقتصاد خواستار شد:
تامين منابع مالي در تعاوني ها با حداقل ريسک و حداکثر بهره وري

بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و تعاوني بايد به سمت شيوه هاي تامين منابع مالي با حداقل ريسک و حداکثر بهره وري بروند.
به گزارش ايسنا، بهروز عليشيري در همايش سراسري اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون کشور گفت: يکي از بزرگترين ضعف ها در فرايند رقابت بخش هاي خصوصي و دولتي عدم آشنايي دقيق به شيوه هاي تامين منابع مالي است و بخش هاي خصوصي و تعاوني ما به اندازه کافي براي نگاه حرفه اي به تامين منابع مالي آماده نيستند. وي گفت: بنگاه اقتصادي بايد به سمت کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري برود و نقش تشکل ها و بنگاه ها به ويژه تعاوني در اين زمينه حائز اهميت است.  عليشيري با اشاره به سهم 25 درصدي بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: 25 درصد اقتصاد کشور يعني 25 درصد هزار ميليارد دلار و اگر بپذيريم که ميزان GDP کشور 800 ميليارد دلار باشد بيش از 200 ميليارد دلار از آن بايد توسط تعاوني ها مديريت و محقق شود.  معاون وزير اقتصاد در ادامه ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 88 را سه ميليارد دلار ذکر کرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال 87 معادل 86 درصد رشد داشته است.  وي تصريح کرد: ميزان سرمايه گذاري در سال 89 نيز به مرز چهار ميليارد دلار رسيد که نشان از 20 درصد رشد مجدد دارد و در مجموع طي دو سال گذشته رشد جذب سرمايه گذاري 125 درصد بوده است.
عليشيري در عين حال با اشاره به طرح فضاي کسب وکار در مجلس افزود:  امروز براي گرفتن مجوز کسب و کار بايد از مراحل مختلفي گذر کرد ولي ما اميدواريم که شاخص ها و مولفه هاي مورد نظر در کسب وکار به ويژه تقليل هزينه ها از سوي بنگاه هاي اقتصادي دنبال شود.  وي در پايان ابراز اميدواري کرد بخش هاي خصوصي و تعاوني براي گسترش سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي خارجي به کشور حضور پررنگ تري داشته باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان