تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
معاون سازمان امور مالياتي خبر داد:
ارائه کارت اقتصادي اشخاص حقوقي از بهمن ماه

به گفته معاون سازمان امور مالياتي در 9 ماهه امسال 80 درصد بودجه مالياتي محقق شده که حاکي از افزايش 25 درصدي اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش ايسنا، حسين وکيلي امروز با بيان اين که در سال جاري 18 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات محقق شده است، گفت:  از اين ميزان 15 هزار ميليارد تومان ماليات مستقيم است که نسبت به سال قبل 22 درصد رشد دارد. 
وي افزود:  در 9 ماهه اول امسال سه هزار و 300 ميليارد تومان ماليات غير مستقيم وصول شده که اين رقم با 42 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65 درصد رقم موجود در بودجه را محقق کرده است.
وکيلي همچنين با بيان اين که طرح تحول نظام مالياتي چند بخشي است، گفت: بخشي از آن طرح جامع نظام اطلاعات مالياتي و اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است که اختصاص شماره و کارت اقتصادي جزئي از آن است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اين که اختصاص شماره اقتصادي هم اکنون آغاز شده است، گفت: در مرحله اول موديان بزرگ انتخاب و با احراز هويت آن ها شماره و کد اقتصادي آن ها تعلق مي گيرد.  وي با بيان اين که سيستم اعتبارسنجي براي اختصاص کد اقتصادي کامل مي شود، گفت: شماره اقتصادي ترکيبي از شماره ملي و شماره اختصاصي است.  وکيلي با اشاره به اين که سازمان امور مالياتي براي اعتبار سنجي با سازمان هاي بيروني ارتباط برقرار کرده است، گفت: سازمان امور مالياتي فقط مي تواند نسبت به شناسايي موديان مالياتي اقدام کند، اما اطلاعات هويتي آن ها از اداره ثبت احوال يا ثبت شرکت ها دريافت مي شود.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با تاکيد بر اين که اين سازمان قصد ندارد در مرحله اول همه موديان را تحت پوشش قرار دهد، گفت:  از بهمن ماه ارائه شماره و کارت اقتصادي براي اشخاص حقوقي آغاز مي شود و پس از آن اشخاص حقيقي مشمول اين طرح مي شوند.
وي خاطرنشان کرد: هم اکنون 4.5 ميليون نفر از اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل براي اختصاص کد اقتصادي شناسايي شده اند که با شناسايي موديان جديد بر اين تعداد افزوده مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان