تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
عضو شوراي ملي زعفران مطرح کرد:
کاهش قيمت هاي جهاني زعفران به دليل بحران اقتصادي

عضو شوراي ملي زعفران از کاهش قيمت هاي جهاني زعفران در بازار هاي هدف به دليل بحران اقتصادي خبر داد و گفت: متاسفانه با وجود اين که مي دانيم کشورهاي ديگر زعفران ايراني را با نام خود عرضه مي کنند اقدامي نمي شود. از سوي ديگر اسرار مسوولان بر صادرات زعفران با شرايط و فرهنگ ايراني با ماندن در رتبه اول توليد و صادرات اين محصول منافات دارد.
علي حسيني- نايب رييس انجمن توليد کنندگان و صادر کنندگان زعفران خراسان جنوبي- در گفت وگو با ايسنا، گفت: در سال جاري حدود 100 تن زعفران به کشور هاي اروپا، خاور دور و حوزه ي خليج فارس صادر شده است.  وي از کاهش قيمت هاي جهاني زعفران در بازار هاي هدف به دليل مشکلات اقتصادي و بحران جهاني خبر داد و گفت: مشکل فعلي صادرات زعفران جابه جايي پول و عدم بازگشايي ال.سي است که ريسک صادر کنندگان را بيشتر کرده و مشکلات صادراتي ايجاد شده است. 
نايب رييس انجمن توليد کنندگان و صادر کنندگان زعفران خراسان جنوبي با اشاره به اين که بحران هاي اقتصادي جهان به توليد و صادرات زعفران ايران لطمه وارد کرده است، افزود: صادرات اين محصول به کشور هاي اروپايي و خاور دور با مشکلات عديده اي مواجه شده است.
حسيني با اشاره به حضور رقباي جديد در توليد و صادرات اين محصول، اظهار کرد: هند و افغانستان همه تلاش خود را براي توسعه ي کشت زعفران به کار گرفته اند و در حالي که اين دو کشور وارد کننده زعفران از ايران هستند، صادرات اين محصول را براي حفظ نام و برند کشورشان در پيش گرفته اند.
وي ميزان توليد زعفران در کشور هند را سالانه هشت تن و در افغانستان را سالانه 3.5 تن عنوان و اظهار کرد: افغانستان سالانه 50 هزار تن زعفران از ايران وارد مي کند که به دليل بالا بودن تعرفه ي واردات، عمده ي اين محصول به صورت قاچاق از کشور امارات وارد چين و هند مي شود.  عضو شوراي ملي زعفران با ابراز تاسف از اين که محصول زعفران ايران با نام هاي امارات و اسپانيا در بازار هاي جهاني عرضه مي شود، تصريح کرد: علي رغم اين که مي دانيم کشور هاي ديگر محصول ما را به نام خودشان ثبت و در بازار هاي جهاني عرضه مي کنند، هيچ اقدامي در اين زمينه نکرده ايم; بخش خصوصي به تنهايي نمي تواند کاري کند و مسوولان دولتي هم در اين زمينه بسترسازي نکرده اند.
حسيني با تاکيد بر توسعه ي بازار هاي هدف و حمايت از صادر کنندگان موفق، گفت: متاسفانه در کشور ما اصرار مسوولان بر اين است که زعفران با فرهنگ مصرف ايراني به دنيا صادر شود در حاليکه براي صادرات بايد سليقه و ميزان نياز بازار هاي هدف را بررسي و بر آن اساس محصول را صادر کرد.
نايب رييس انجمن توليد کنندگان و صادر کنندگان زعفران خراسان جنوبي افزود: مسوولان امر تصور مي کنند مصرف زعفران در کشور هاي خارجي همچون کشور ما بوده و فقط در منازل و خوراک غذايي به صورت خرد خريد و استفاده مي شود، درحالي که عمده ي زعفران در کشور هاي هدف، مصرف صنعتي و دارويي است که بايد در بسته هاي بزرگ عرضه شود اما تاکيد مسوولان عرضه ي بسته هاي زعفران در اوزان کم است و صادرات بسته هاي بالا بايد عوارض بپردازند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان