تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
يادداشت
تجليل از عالمان ديني و ماندگاري معارف اسلامي

روح اله ساعدي

دشت تشنه کوير و ديار قومس، اگر چه دير به دير، طعم باران اين رحمت الهي را مي چشد، اما سينه فراخ مردمان اين ديار از بارش باران علم، حلم و اخلاص علما و فضلاي اين سامان، همواره بهره مند و سيراب است.
علما و عرفاي اين ديار، تنها خاطره اي در ذهن و ياد مردمان اين سرزمين نيستند، بلکه تفکري هستند، پويا بر پايه ارزش هاي ناب اخلاقي که به زيور اخلاص آذين بسته شده اند و مشي و مرامي براي زندگي کردن و زندگي بخشيدن مي باشند.
چهل سال پس از پرواز روح بلند، يکي از اين عالمين، يعني مرحوم آيت اله العظمي شيخ محمد صالح حائري مازندراني سمناني، آن زنده دل روشن ضمير، مردم ديار قومس، در آستانه ارتحال آن عالم رباني قرار است فردا، گرد هم آيند تا تجليل نمايند از يکي از شاگردانش در عرصه خدمت به اسلام و قرآن، تا روزهاي خوش با ايشان بودن را با طعم اخلاص، اخلاق و مردمداري وي، باز هم بچشند و احساس کنند.
کما اين که در روزهاي گذشته نيز اين ديار، شاهد تجليل از دو مقام وارسته و عاليقدر همچون مرحوم آيت اله زيارتي مهديشهري و مرحوم آيت اله ايوان کي بود.
نکوداشت آيت اله شيخ محمد تقي نصيري، به انگيزه پنجاه سال خدمت صادقانه و بي شائبه، تلاش از سوي دلدادگان، روحاني عامل و سالکي روشن بين و آگاه براي پاسداشت فضيلت و اخلاق در ديار قومس و کوشش ناب در جهت نهادينه کردن ارزش هاي ناب انساني در اين گوشه کويري ايران عزيز است.
کما اين که ديگر علما برجسته اين ديار، همچون آيت اله العظمي مرحوم هراتي، علامه حائري، حاج شيخ احمد شريفي، مرحوم آيت اله عالمي و... شخصيتي جامع الا طراف بودند و از پيشگامان تقرب مذاهب و وحدت امت اسلا م به شمار مي رفتند که تجليل از عالمان ديني يقينا گامي موثر در ماندگاري معارف اسلا مي است.
علماي ديني اين ديار در تمام طول عمر پربرکت خود از خودپرستي و خودخواهي به دور بودند و همواره افتادگي و فروتني در رفتار را سرلوحه زندگي خويش قرار مي دادند. زندگي علماي بزرگ مصداق واقعي «عاش سعيدا و مات سعيدا» است و روح اعمال و رفتار و گفتار آنان هميشه در ميان مردم و انديشمندان زنده است و از فيوضات آنان بهره هاي فراواني برده مي شود.
دوري از منيت و روي آوردن به اخلا ق شرط اساسي توفيق سخن و تبليغ روحانيون است و همه پيامبران دين در زندگي خود دائم اين مساله را به مردم زمان خويش گوشزد مي کردند، به اين دليل بود که مردم منفعت شخصي را در تبليغ دين نبينند و چه زيبا علماي اسلا م در طول عمر خويش سعي کردند که يک تناسب براي علت غايي و علت فاعلي بيابند و آنچه که در حوزه هاي علميه آموخته اند براي عملي کردن در جامعه تلا ش نمايند. اين يک شرط تاثيرگذار روحانيون در جامعه است.
پاسخگويي به نياز جامعه نکته ديگري است که علماي ديني اين ديار تمام سعي و تلا ش خود را براي احياي اين فريضه به کار بستند و به توفيقاتي رسيدند.
مثلا  مرحوم علا مه حائري مازندراني که امروز چهلمين سالگرد ارتحال ايشان است، علا وه بر آراستگي به اخلا ق فاضله انساني که موجب نفوذ او در دل همگان شده بود، از نور دانش نيز بهره فراوان برده و در قلوب همگان تاثير داشت و با بيان مشکلا ت جامعه آن روز اين نزديکي به قلوب را افزايش مي داد.
تطابق انديشه با عمل، درک صحيح از مقتضيات زمان، تواضع و فروتني سبکبالي و آزادگي و جانبداري از حق و پرهيز از تعصب از ديگر خصوصيات بارز اين عالم بزرگ است.
«العلما ورثه الا نبيا» مصداق همان نکته اي است که هدف پيامبران را براي هدايت بشريت معنا مي کند.
يعني کامل کردن اخلا ق و مکرمت هاي اخلا قي که علماي اين ديار تمام سعي و تلا ش آنان براي اين نکته بوده است.
لذا با اندکي تامل درمي يابيم که براي جامعه اي متعادل و پيشرو نياز به اخلا ق داريم و آيات 7 تا 10 سوره شمس نيز دلا لت بر اين امر است.
به هر حال تجليل از مقام شامخ روحانيت و علماي اسلا م که يکي از آنها حضرت آيت اله نصيري به پاسداشت پنجاه سال خدمت صادقانه و مبارزاتي در راه اسلا م و انقلا ب است، مي تواند گامي موثر براي شناسايي شخصيت اين بزرگواران به نسل جوان و آيندگان نيز باشد.
حضور شخصيت هاي برجسته علمي فرهنگي، سياسي ادبي استان در اين نکوداشت در کنار نقشآفريني و اعلا م وفاداري خيل عظيم مردم سمنان به فضايل و ارزش هاي اخلا قي اين روحاني جليل القدر و ساير علماي اسلا م و اين ديار برگ زرين ديگري بر کتاب قطور قدرشناسي و فرهنگ پروري مردمان اين ديار خواهد افزود.
به جا و شايسته است که سپاس خود را از بانيان اين همايش از جمله حوزه علميه و مجمع علماي سمنان، موسسه فرهنگي سمن پويان دانشگاه سمنان، بنياد بين المللي الغدير، اداره کل فرهنگ و ارشاد و... که عامل اين امر مبارک بودند، اعلا م نمايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان