تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
140 نفر از والدين دانش آموزان دامغاني معتاد هستند

دامغان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
مسئول حراست مديريت آموزش و پرورش دامغان گفت: 140 نفر از والدين  دانش آموزان دامغاني معتاد هستند.
يوسف سلمان نژاد اين مطلب را در جلسه  شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان در سال جاري  و در سالن جلسات مديريت آموزش و پرورش دامغان بيان و اظهار داشت: براساس تحقيقات و بررسي هاي صورت گرفته 19 پدر و مادر معتاد ، 6 مادر معتاد، 65 پدر معتاد و 43 نفر ديگر نيز به شکل هاي مختلف جزو والدين معتاد در سطح مدارس شهرستان دامغان وجود دارند. وي تصريح کرد: 80 درصد از معتاد شدن دانش آموزان را دوستان بد و نشست و برخواست ها با اين افراد تشکيل مي دهند.
وي اضافه کرد: تاکنون در 15 آموزشگاه شهرستان دامغان کارگاه هاي آموزشي براي اوليا، مشاورين، مديران و معاونان مدارس برگزار شد که از اين طريق بتوانيم زمينه پيشگيري و جلوگيري دانش آموزان به سمت پديده خانمانسوز مواد مخدر را فراهم کنيم.
مسئول حراست مديريت آموزش و پرورش دامغان گفت: برگزاري اردوهاي تفريحي و مشاوره از مهمترين کارهايي بوده که دانشآموزان را از رفتن به سمت مواد مخدر باز مي دارد و بايد تلاش کنيم از تمام توان و ظرفيت ها براي نجات دانش آموزان و نرفتن آنان به سمت و سوي مواد مخدر استفاده کرد.
مدير آموزش و پرورش دامغان نيز در اين جلسه از خانواده به عنوان اساسي ترين واحد جامعه و دور نگه داشتن فرزندان خود از مواد مخدر ياد کرد.
محمدعلي اماني افزود: آموزش عمومي  و پيشگيري از اعتياد به عنوان يک فرهنگ بايد در جامعه همگاني شود. وي اضافه کرد: 4 کميته زيرمجموعه شوراي مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و اين کميته ها شامل کميته مقابله و مبارزه با مواد مخدر، درمان و بازپروري، حقوقي و قضايي و کميته فرهنگي بوده و اين کميته برعهده آموزش و پرورش قرار دارد.
مدير آموزش و پرورش دامغان خاطرنشان ساخت: فعال سازي و حمايت  از تشکل هاي مردم نهاد در مسايل اجتماعي در جلوگيري و پيشگيري از مصرف مواد مخدر نقش فراواني دارد.
وي يادآور شد: دانش آموزان به عنوان سرمايه هاي خوبي در اختيار آموزش و پرورش قرار دارند که بايد به خوبي از اين سرمايه ها در زمينه هاي مختلف استفاده کرد. اماني گفت: خانواده نيز به عنوان يک ظرفيت و پتانسيل در اختيار آموزش و پرورش بوده و بايد تلاش کرد که در اين زمينه نيز به خوبي از آنان استفاده نمود. در اين جلسه هر يک از اعضاي حاضر در جلسه به بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود در زمينه چگونگي جلوگيري جوانان و دانش آموزان از اعتياد پرداختند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان