تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
آيت اله هاشمي رفسنجاني، همچنان در راس دانشگاه آزاد

سرويس سياسي:
سرانجام بعد از دو، سه سال درگيري و کشمکش بين دولت و شوراي عالي انقلا ب فرهنگي با هيات موسس و مسوولا ن دانشگاه آزاد اسلا مي بر سر مالکيت و مديريت بر اين مجموعه دانشگاهي، اولين جلسه هيات امناي جديد اين دانشگاه بر اساس اساسنامه اصلا حي در محل ساختمان هيات امناي دانشگاه با حضور کليه اعضاي حقيقي و حقوقي آن برگزار گرديد.
در اين جلسه که آيت اله هاشمي رفسنجاني، حجت الا سلا م والمسلمين سيد حسن خميني و آقايان حميد ميرزاده و عبداله جاسبي از اعضاي هيات موسس حاضر در هيات امناي دانشگاه و حجت الا سلا م محمديان، کامران دانشجو و مرضيه وحيددستجردي از اعضاي حقوقي هيات امنا و آقايان بهمن يزدي صمدي، فريدون عزيزي و فرهاد دانشجو اعضاي هيات امنا، حضور داشتند با راي اعضا بار ديگر آيت اله علي اکبر هاشمي رفسنجاني، پايه گذار و معمار اصلي دانشگاه آزاد اسلا مي به رياست هيات امنا دانشگاه آزاد انتخاب گرديد.
به گزارش خبرگزاري خبر آنلا ين، عبداله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلا مي در حاشيه اين نشست در خصوص مصوبات اين جلسه گفت: در اين جلسه با راي هيات امناي دانشگاه، آيت اله هاشمي رفسنجاني رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد شد.
همچنين اين جلسه مصوبه ديگري هم داشت که بر اساس آن بحث و بررسي و تصميم گيري نهايي براي معرفي رئيس جديد دانشگاه آزاد به جلسه بعدي هيات امناي اين دانشگاه موکول شد.
وي در ادامه افزود: زمان دقيق جلسه بعدي هيات امنا در آينده اعلا م مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان