تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
معرفي هنرمند معاصر ايران
محمدمهدي طباطبايي

قسمت دوم

به رغم فضاي نوجو و طبيعت گريزي که در دانشگاه هنر و تدريس معلم هاي آن حاکم بود، طباطبايي همچنان با جديت علا قه پيشين خود را به طراحي و نقاشي پيکرنما دنبال مي کند.
در تب و تابي که در سال هاي 60 وجود داشت رجوع به هويت ملي بسيار احساس مي شد و بنابراين ذهنيت هنرمندان بسياري از جمله طباطبايي را به خود معطوف ساخته بود و تلا ش مي کردند به شکلي آن را در کارشان نمود دهند.
وي تا چند سالي پس از فارغ التحصيلي (1371) در کشاکش و ترديد ميان آموزه هاي پيشين خود و علا قه اش به نقاشي واقع نما از يک سو و نوگرايي و بيان هويت ملي از سوي ديگر به سر برد.
محمد مهدي طباطبايي در 1371 ازدواج مي کند و براي امرار معاش به تدريس رو ميآورد و مدتي بعد به کار تصويرسازي مي پردازد. در 1377 در رشته تصويرسازي دانشکده هنرهاي زيبا پذيرفته مي شود اما سه ترم بيشتر آن را ادامه نداد و ناتمام درس را رها کرد.
کار تصويرسازي و تدريس را تا اواسط دهه 80 ادامه مي دهد.
نخستين نمايش فردي آثار وي در گالري الهه اتفاق مي افتد. مونا ليزاي داوينچي موضوع کارهاي اين دوره است. پيش از اين تکيه به هويت به مرور در نقاشي هايش کم رنگ و سپس به طور کامل کنار گذاشت.
پيکره موناليزا دست، صورت و... از آن ترکيب هاي گوناگوني است که وي به آن مي پردازد. با محدوديت رنگ سياه و قرمز و خطوط تخت و نازک و صافي که در پايان به کار اضافه شده است.
نمايشگاه دوم سال بعد باز در نگارخانه الهه برپا مي شود. در اين آثار نيز رجوع وي همچنان به تاريخ هنر و آثاري از رنسانس تا عصر رمانتيک هاست اما موضوعي که اين بار به آن مي پردازد مرتبط با قتل زنان است.
طباطبايي در مجموعه بعدي کارهاي خود به حادثه قتل هاي زنجيره اي توسط فردي به نام محمد بيجه مي پردازد. براي اين منظور همچنان به عناصري از تاريخ هنر رجوع مي کند. سيماي زناني مستاصل به عنوان شاهد در کنار عروسکاني تکه تکه شده و باز چون گذشته با رنگ هايي محدود (خانه هنرمندان، 1383)
تولد هانا- دخترش- از زمان بارداري تا تولد و سپس دوران انفرادي و ماجراي بيماري او، موضوع کارهاي ديگر وي مي شود که در گالري اثر برگزار شد. در اين آثار رجوع او به تاريخ هنر به موضوع کنار گذاشته مي شود و عناصري از نوشته در کارهايش حضور مي يابد.
ماجراي بيماري هانا در سه سالگي او جسم و روح محمد مهدي و همسرش را سخت درگير خود مي کند. بارها مراجعه به پزشک نسخه هاي پي درپي، چند بستري در بيمارستان و... و آخر سر هم معلوم شد بيماري او مشکل کم اهميتي بيش نبوده و... بازتاب اين اتفاق مجموعه آثاري شد با عنوان ناخوشي ها که در گالري طراحان آزاد به نمايش درآمد. (1388)
براي آشنايي بيشتر با آثار محمدمهدي طباطبايي مي توان به سايت گالري طراحان آزاد نيز مراجعه کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان