تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
روي خط پيام

براي کارکنان وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکي کارت بيمه طلا ئي صادر نماييد

يکي از کارهاي خوب و انساني همانا صدور بيمه تکميلي براي آحاد جامعه به ويژه کارمندان دولت است و چه نيکوست که براي معلمين و وابستگان به آموزش و پرورش کارت طلا ئي بيمه تکميلي صادر مي شد. بدين معنا که اگر فردي از اين قشر جهت مداواي خود به مراکز درماني مراجعه کند هيچ گونه وجهي از او دريافت نمي کنند. ولي متاسفانه برخي ديگر از کارمندان به ويژه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکي با اين که کارت بيمه تکميلي دارند و حق بيمه آنان از حقوقشان کسر مي شود و در موقع درمان بايد فرانشيز اضافي را پرداخت نمايند تا بعدا طي مراحلي وجه پرداختي خود را دريافت نمايند، چه بسا که مشکلا تي سر راه آنها است و از خير آن مي گذرند. در همين جا از مسوولين محترم وزارت بهداشت و درمان به ويژه سرکار خانم دستجردي وزير محترم بهداشت درخواست داريم براي کارکنان خود نيز کارت بيمه طلا ئي صادر نمايند. به هر حال افرادي که خودشان به ديگران سلا متي مي بخشند مستحق اين مقوله نيز هستند.
چند تماس مشابه از کارکنان علوم پزشکي سمنان

کيفيت شير مدارس نامطلوب است
 
نمي دانم که قيمت شيرهايي که به دانشآموزان مي دهد دانه اي چه قدر تمام مي شود اما اين طور که از ظاهر قضيه پيدا است اين شيرها از کيفيت خوب و ايدهآلي برخوردار نيست و مدت اعتبار آن نيز کم است، شايد در جواب بگوئيد عمدا از شيرهاي با اعتبار کم استفاده مي شود که دانشآموزان ملزم به خوردن آن در مدرسه باشند. اما بارها در مدرسه شاهد هستيم که بچه ها با خوردن آن دل درد مي گيرند و نصف آنها نيز شيرها را به زمين مي ريزند. آيا بهتر نيست از پاکت هاي شير با مارک معروف شرکت هاي مختلف که دوام زيادتر و کيفيت بهتري دارند استفاده گردد و اگر به صورت  کلي از اين شرکت ها و عمده فروش ها تهيه کنيم به همان قيمت شيرهايي که در مدارس توزيع مي شده است و يا حتي ارزان تر از آنها درميآيد.
يوسف کنعاني

تقاضا از مسوولين شهرداري
 
در خيابان مديران سمنان اسفند پنجم ماموران محترم شهرداري در حال جدول گذاري هستند و ساکنين محل نمي توانند اتومبيل خود را به پارکينگ برده يا از آن خارج شوند. از مسوولين محترم تقاضا داريم اين قبيل کارها را براي اوايل هفته انجام دهند که به تعطيلا ت برنخورد. چون مردم در روز جمعه رفت و آمد دارند و اين امر باعث ايجاد مشکل براي استفاده از اتومبيل مي کند.
حسيني

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان