تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تعويض کارت هاي منقضي شده اعضاي انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان
يحيايي معاون نظارت و بازرسي سازمان گفت: با توجه به پايان اعتبار يک ساله کارت هاي شناسايي صادره براي اعضاي عادي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان که توسط هيات نظارت بر انتخابات صادر گرديده است، کليه کارت هاي شناسايي انجمن ها فاقد اعتبار مي باشد.
وي افزود: کارت هاي منقضي شده از اعضاي انجمن اخذ و جهت ارائه کارت شناسايي جديد به انجمن شهرستان معرفي مي شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، يحيايي خاطرنشان کرد: کليه کارت هاي شناسايي جديد  مطابق فرمت جديد توسط رئيس انجمن شهرستان و ممهور به مهر انجمن صادر خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسي گفت: استفاده از کارت انجمن به منظور بازرسي و ارائه آن به متصدي واحد صنفي تخلف مي باشد و با متخلفان مطابق قوانين برخورد خواهد شد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان