تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نخجواني اعلام کرد:
شرايط تاسيس ايرلاين جديد

معاون وزير راه و شهرسازي بهترين کمک در حوزه هاي داخلي و بين المللي را حاکم شدن اقتصاد واقعي بر صنعت هواپيمايي دانست، گفت: اگر متقاضيان تاسيس ايرلاين جديد، سرمايه کافي براي خريد حداقل پنج فروند هواپيماي مورد تائيد سازمان هواپيمايي کشوري را ندارند و به دريافت تسهيلات اميدوارند، وقتشان را تلف نکنند.
رضا نخجواني- رييس سازمان هواپيمايي کشوري - در گفت و گو باايسنا اظهار کرد: در زمينه سوخت معتقديم که اگر اقتصاد حاکم بر صنعت، واقعي و نرخ بليت و سوخت هر دو آزاد باشد، آنگاه اقتصاد صنعت هوايي پويا و مستحکم شده و مي تواند در برابر تهديد هاي استکبار مقاومت بيشتري کند.
وي افزود: اگر توان ملي به کمک صنعت بيايد و هر مسافر هزينه واقعي خودش را بدون استفاده از يارانه به صورت واقعي بپردازد آن گاه شرکت هاي هواپيمايي متناسب با هزينه هايي که براي اداره شرکت خود صرف مي کنند، توانا خواهند شد و در نتيجه در مقابل فشارهاي غرب که قصد دارد صنعت ما را زمين گير و اثبات کند که شرکت هاي هواپيمايي ايراني ناتوان از اداره و پاسخگويي به نياز داخل کشور هستند، سربلند خواهند شد. 
نخجواني در ادامه بهترين کمک در حوزه هاي داخلي و بين المللي را حاکم شدن اقتصاد واقعي بر صنعت هواپيمايي دانست و اضافه کرد:تصميم گيري در اين باره برعهده بخش هاي مختلف اقتصادي دولت مانند ستاد هدفمندسازي يارانه ها و ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت است که بايد در اين مورد تصميم بگيرند.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه با بيان اين که هميشه متقاضيان تاسيس شرکت هاي هواپيمايي وجود دارند، گفت: به هرکسي که واجد شرايط بوده و سرمايه لازم را در اختيار داشته باشد مجوز مي دهيم اما بسياري از کساني که اعلام مي کنند سرمايه  دارند روي دريافت تسهيلات حساب کرده اند.  وي ادامه داد: توصيه ما به اين شرکت ها اين است که اگر سرمايه کافي براي خريد حداقل پنج فروند هواپيماي مورد تائيد سازمان هواپيمايي کشوري را ندارند و به دريافت تسهيلات اميدوارند، وقتشان را تلف نکنند و اجازه دهند افرادي که سرمايه کافي دارند پيش قدم شده و منشا ارائه خدمات به مردم شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان