تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
واردات خودرو به ايران کاهش يافت

در 9 ماهه امسال قيمت هر خودروي سواري وارداتي به کشورمان 20 هزار و 431 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 1.22 درصدي مواجه شده است. به گزارش ايسنا، طي اين مدت 30 هزار و 454 دستگاه خودرو به ارزش 622 ميليون دلار وارد کشور شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال 89، 33 هزار و 322 دستگاه خودرو به ارزش 689 ميليون دلار بوده و بر اين اساس از نظر تعداد 8.61 درصد، از نظر وزني 8.77 درصد و از نظر ارزشي 9.72 درصد کاهش يافته است.
جمهوري کره، امارات متحده عربي و عمان سه کشور عمده مبدا واردات خودرو در 9 ماهه سال جاري بوده اند که کشور کره با صادرات 17هزار و 474 دستگاه خودرو به ارزش 304 هزار و 465 هزار دلار به کشور به لحاظ تعداد 57.38 درصد و به لحاظ ارزش 48.93 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است.  همچنين در اين مدت از کشور امارات هشت هزار و 497 دستگاه خودرو سواري به ارزش 216 هزار و 315 هزار دلار خريداري کرده ايم که به لحاظ تعداد 27.90 درصد و از نظر ارزش 34.77 درصد از سهم کل واردات خودرو به ايران را به خود اختصاص داده است.
ميزان واردات خودرو از عمان نيز طي اين مدت يک هزار و 649 دستگاه به ارزش 31 هزارو 272 هزار دلار بوده و اين کشور از نظر تعداد 5.41 درصد و از نظر ارزش 5.03 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را به خود اختصاص داده است.  به گزارش ايسنا  در مورد ساير کشورها ميزان واردات در 9 ماهه امسال دو هزار 834 دستگاه به ارزش 70 هزار و 161 هزار دلار بوده است که اين ميزان به لحاظ وزني 9.31 درصد و به لحاظ ارزشي 11.27 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را نشان مي دهد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان