تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
يک معلم دامغاني به عنوان پژوهشگر برتر کشور شناخته شد

دامغان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
علي ربيع زاده معلم دامغاني به عنوان پژوهشگر برتر کشور شناخته شد.
علي ربيع زاده معلم مدرسه راهنمايي شهيد محمد تقي فراتي دامغان در دوازدهمين جشنواره ملي به عنوان پژوهشگر برتر کشور معرفي و موفق به دريافت تنديس جشنواره و لوح سپاس از رئيس جمهور و وزير علوم، تحقيقات و فناوري شد.
اين معلم دامغاني در جشنواره ملي ايده که در استان يزد برگزار شد با ارائه طرح بارور ساختن ابرها به وسيله امواج ايستاده صوتي و پديده تشديد صدا، بين 9 هزارو 400 شرکت کننده توانست به عنوان طرح برتر در دوازدهمين جشنواره ملي که 26 آذر ماه امسال در تهران برگزار شده بود از بين 150 پژوهشگر به عنوان پژوهشگر برتر کشور شناخته شده است و لوح و تنديس جشنواره را از آن خود کند.
ربيع زاده در اين طرح امواج صوتي ايستاده ابرها را بارور بخار تقطير مي کند را ارائه داد و اين روش نه تنها هزينه چنداني دربرندارد بلکه هيچ زياني رابه محيط زيست وارد نخواهد کرد.
براي ايجاد باران مصنوعي مي توان از يک منبع تشديد يا رزناتور صوتي استفاده کرد به گونه اي که دو منبع صوتي هم فاز و هم پريورد را در دو طرف بخارات ابر قرار داد و اصوات اين دو منبع درگير کند و حالت تشديد يا رزنانسي را به وجود آورد و اين تشديد باعث مي شود که ذرات بخار آب از شکم موج کرده و در گره ها جمع نشود زيرا در شکم امواج ارتعاشات موج آنها را به سمت نقاط گره که موج ساکن است را مي راند و در نقاط گره، ذرات بخار با يکديگر ترکيب شده و توليد قطرات کنند و به سمت پايين خود بچکاند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان