تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
افتتاح واحدهاي پروژه هاي 26 هکتاري و 14 هکتاري مسکن مهر شهر سمنان

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
استاندار سمنان پروژه مسکن مهر را دستاورد مهم دولت خدمتگزار دانست که بايد با اهتمام مسوولان و مديران به سرعت به بهره برداري برسد.  
عباس رهي در نشست مسکن شوراي مهر استان سمنان، از افتتاح واحدهاي پروژه هاي 26 هکتاري و 14 هکتاري مسکن مهر شهر سمنان خبر داد.  
وي در اين نشست افزود: دستگاه هاي خدماتي مانند شرکت هاي آب، برق و گاز تا 15 دي ماه مهلت دارند کنده کاري هاي خود را در مسکن مهر سمنان به پايان برسانند و شهرداري سمنان نيز طي يک ماه بايد خيابان ها و معابر را ساماندهي و آماده افتتاح کند.  
وي با بيان اين که اجراي پروژه مسکن مهر سياسي نيست، افزود: چرا برخي که سياسي کاري مي کنند در نزديکي 9 دي شايعه در شهر سمنان پخش مي کنند مسکن مهر امنيت ندارد و يک نفر را در اين مکان کشته اند؟  
رهي اظهار داشت: عده اي که با دولت و حاکميت مشکل دارند، شايعه پراکني و ايجاد مشکل مي کنند و خدمات دولت خدمتگزار را در کام ملت تلخ مي کنند.  
استاندار سمنان از مديران و مسوولان خواست در ساخت و تکميل امور خدماتي مسکن مهر سمنان جدي عمل کنند زيرا در اين راه نبايد هيچ مشکلي سد راه شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان