تاریخ 1394/02/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
توليد دو رقم بذر ذرت زودرس در کشور

رييس مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر با اشاره به توليد دو رقم ذرت هيبريدي در اين موسسه گفت: با توجه به مشکلات کم آبي در کشور نياز به توسعه بذرهاي زودرس هستيم که اين دو بذر توليد شده قادر به صرفه جويي در مصرف آب است.

به گزارش ايسنا، دکتر گودرز نجفيان در مراسم امضاي قرارداد واگذاري دانش فني توليد رقم هيبريد ذرت متوسط زودرس با نام دهقان و رقم هيبريد زودرس فجر به بخش خصوصي با تاکيد بر اين که تقويت بخش اصلاح و تهيه بذور از طريق برون سپاري امکان پذير نيست، افزود: با واگذاري دانش فني به بخش خصوصي به تدريج اين بخش تقويت خواهد شد و گام‌هاي مهمي در جهت اصلاح بذر و سرمايه‌گذاري برداشته خواهد شد. علاوه بر آن بخش خصوصي قادر به تهيه بذر خود خواهد بود.وي چابک سازي و برون سپاري را از رويکردهاي دولت ذکر کرد و اظهار داشت: در اين راستا از سياستهاي مهم موسسه اصلاح بذر برون سپاري طرح‌ها بوده است که در اين زمينه اقدامات مهمي انجام شد. نجفيان در ادامه با شااره به واگذاري دانش فني توليد دو رقم هيبريد ذرت متوسط زودرس به بخش خصوصي، ميزان مصرف کشور در زمينه ذرت را شش ميليون تن ذرت دانه‌اي ذکر کرد و ادامه داد:‌ اين ميزان توليد ذرت به مصرف توليد شير و گوشت مي‌رسد.

رييس مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر با تاکيد بر اين که با توجه به شرايط کم آبي کشور تنها يک سوم نيازهاي کشور در حوزه ذرت از طريق توليدات داخل تامين مي‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات کم آبي در کشور و لزوم بهره‌وري از منابع آب نياز به توسعه سطح زير کشت ارقام زودرس ذرت در کشور هستيم که اين امر يکي از سياستهاي وزارت جهاد کشاورزي است.

وي از توسعه لاين‌هاي هيبريد ذرت در اين موسسه خبر داد و گفت: رقم هيبريد زودرس فجر از سال 86 معرفي و نامگذاري شده است که اين رقم از گروه رسيدگي 200 فائو بوده است.اين رقم که از 12 سال پيش تحقيقات آن آغاز شده است، ميانگين عملکرد دانه‌اي آن حدود 8 تا 10 تن در هکتار در شرايط آزمايشات ايستگاهي بوده است.نجفيان دوره رشد اين رقم را 105 تا 110 را ذکر کرد و يادآور شد: اين رقم در استانهاي فارس، اصفهان، خراسان و کرمانشاه کشت شده است.وي به مزاياي اين رقم اشاره کرد و گفت: مهمترين ويژگي اين هيبريد، زودرس‌تر بودن آن نسبت به ارقام رايج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، جلوگيري از تاخير در کشت‌هاي پاييزه، عملکرد مناسب و صرفه جويي در مصرف آب است.

نجفيان با اشاره به ويژگي‌هاي هيبريد دهقان خاطرنشان کرد: اين هيبريد که تحقيقات آن 12 سال به طول انجاميد داراي ميانگين عملکرد دانش حدود 10 تن در هکتار در شرايط آزمايشات ايستگاهي است و طول دوره رسيدگي فيزيولوژي آن حدود 115 تا 120 روز گزارش شد.وي استانهاي مناسب براي کشت اين هيبريد را شامل مناطق بسيار سرد کشور در کشت اول و همچنين در کشت دوم بعداز برداشت گندم و کلزا و کشت‌هاي تاخيري در مناطق معتدل و معتدل سرد مانند استان فارس، اصفهان، خراسان و کرمانشاه است.به گفته وي اين دو رقم به بيماري سياهک ذرت هم مقاوم هستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان