تاریخ 1394/01/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان:
بيش از 240 ميليارد ريال اعتبار بلاعوض براي اجراي سيستم هاي نوين آبياري مصوب شد

سرويس خبر:

مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان از تصويب 248 ميليارد ريال اعتبار بلاعوض دولتي براي اجراي سيتسم هاي نوين آبياري در استان خبر داد .

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان، مجيد رضا افشاريان گفت : اين اعتبار از محل کمک هاي فني و اعتباري و از طرح ملي اجراي سيستم هاي نوين آبياري سال 93 براي اجراي حدود 4 هزار هکتار سيستم آبياري تحت فشار در استان در نظر گرفته شده است .

وي افزود:در راستاي توسعه روش هاي نوين آبياري و حمايت از متقاضيان اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار در استان،براي اجراي هر هکتار آبياري قطره اي 65 و باراني 50 ميليون ريال اعتبار بلاعوض دولتي پرداخت مي شود و بخشي از هزينه ها نيز از سوي بهره برداران تامين خواهد شد .

افشاريان بيان کرد: تاکنون از محل اعتبار مصوب شده فوق، 100 ميليارد ريال به استان اختصاص يافته است که بر اساس توان و امکان اجرايي به هر شهرستان تخصيص خواهد يافت .

مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي سازمان اضافه کرد: براي اجراي سيستم هاي تحت فشار از محل اعتبار فوق تا کنون براي متقاضيان اجراي سيستم در سطح 950 هکتار پيمانکار انتخاب شده است و کار اجرايي در سطح بيش از 920 هکتار نيزاجرا شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان