تاریخ 1393/12/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
روي خط پيام - 33332379

طعنه دوست!

اي ديپلمات هسته‌اي مي‌دانم
دل جز به خدا نبسته‌اي مي‌دانم

سهل است گزينه‌هاي دشمن، اما
از طعنه دوست خسته‌اي مي‌دانم!

قنبر يوسفي آملي اتخاذ تدابير لازم

مسئولان محترم امور اجرايي کشور تدابيري اتخاذ کنند تا در اجراي طرح اقتصاد مقاومتي، فشار کمتري به اقشار متوسط و محروم جامعه وارد آيد و اين گونه نباشد که ثروتمندان آسوده زندگي کنند، اما دهک‌هاي پايين جامعه مظلوم و محروم بمانند.

يک خانم شهروند


تقاضا از مسئولين راه استان

بزرگراه گرمسار به قم به ميمنت و مبارکي افتتاح شد و باعث خرسندي مردم است ولي متاسفانه عوارض آن را ده هزار تومان گذاشته اند که اين مبلغ غير منصفانه است. از مسئولين محترم راه تقاضا داريم تجديد نظري در اين زمينه نمايند.

دوست محمدي و چند تماس مشابه


نسخه چاپي ارسال به دوستان