تاریخ 1393/11/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
محکوميت يک واحد صنفي عکاسي به دليل تقلب

سرويس حوادث :

به گزارش روابط عمومي‌اداره کل تعزيرات حکومتي استان سمنان پرونده اي مبني بر تقلب از يک واحد صنفي عکاسي در تعزيرات حکومتي سمنان تشکيل گرديد.
مراتب پس از جري تشريفات قانوني و محرز شدن تخلف، شعبه مربوطه متخلف را به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 000/000/42ريال در حق دولت و مبلغ 21000000ريال در حق شاکي محکوم نمود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان