تاریخ 1393/11/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
رد رشوه 7 ميليون ريالي ماموران انتظامي‌ در ايوانکي

سرويس حوادث:

ماموران انتظامي‌بخش ايوانکي شهرستان گرمسار استان سمنان از پذيرفتن رشوه 7 ميليون ريالي براي جابجائي کارت‌هاي سوخت باطل شده با کارت‌هاي سوخت فعال امتناع کردند.

برابر اعلام بازرسي اين فرماندهي، چندي قبل فردي به کلانتري ايوانکي شهرستان گرمسار مراجعه و با بيان اين که کاميونت توقيفي متعلق به يکي از اقوامش است، خواستار تعويض چند کارت سوخت از رده خارج شده با کارت‌هاي سوخت فعال کاميونت مي‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد، مراجعه کننده ضمن اعلام اين درخواست مبلغ 7 ميليون را براي تطميع ماموران پليس و انجام خواسته غيرقانوني اش ارائه مي‌کند. گزارش دريافتي حاکي است، ماموران وظيفه شناس پليس ضمن امتناع از دريافت رشوه، مراتب را صورت جلسه مي‌کنند و با تشکيل پرونده اي، مجرم را براي سير مراحل قانوني به مرجع قضائي تحويل مي‌دهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان