تاریخ 1393/09/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
دانشگاه شاهرود نماد ارتباط بين دانشگاه و صنعت است

شاهرود- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
محمدمهدي فاتح رييس دانشگاه شاهرود در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اينکه بايد فضا و شرايط نقدپذيري و انتقاد سازنده در همه فضاها فراهم شود تصريح کرد: دانشجويان اگر در دانشگاه حرف هاي خودشان را مطرح نکنند پس انتظار داريم در کجا رشد اجتماعي و سياسي خودشان را نشان دهند.
وي  که به همراه علي دستفان معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه شاهرود در اين گفتگو شرکت داشت با بيان اينکه بدون ترديد ماموريت اصلي دانشگاه آموزش، پژوهش و حرکت در جهت حل مشکلات کشور است با تبريک روز دانشجو افزود: اگر بخواهيم دانشجويان ما در آينده کارشناسان خبره با بلوغ سياسي و اجتماعي مناسب سکان دار هدايت کشور  را عهده دار شوند بايد فضاي دانشگاه اين فرصت را براي آنان فراهم نمايند که به اين رشد برسند. فاتح افزود: اگر دانشگاه شاهرود مي خواست در حد فعاليت در محدوده  شهرستان باقي بماند جاي رشد نداشت ما به تعاملات شهرستاني توجه کرده ولي به اين حد اکتفا نکرديم، ما قدم هاي بزرگي براي توسعه علمي و پژوهشي در سطح ملي برداشته ايم و نتايج ارزشمندي نصيب دانشگاه شده است، همکاري هاي گسترده با سازمان صنايع هوايي ايران، شرکت عمليات و اکتشاف و استخراج، پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني مواردي است که در اين خصوص در جهت توسعه همکاري در سطح ملي انجام پذيرفته است. رييس دانشگاه شاهرود افزود: دانشجويان ما فقط در موضوعات صرف نظري کار نمي کنند و موضوع و پايان نامه دکتري که مرتبط با حل يک معضل در کشور باشد مورد تشويق دانشگاه قرار مي گيرد وبا جهت گيري خوبي که به پايان نامه هاي ارشد و دکترا داده شده و فضايي که آمده شد اميدواريم در آينده نتايج خوبي را در پي داشته باشيم.  در ادامه اين گفت وگو علي دستفان معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه شاهرود با اشاره به ايجاد ارتباط مناسب بين دانشگاه و صنعت گفت: يکي از اهداف اصلي استفاده از يافته هاي پژوهشي  اين است که از خروجي پايان نامه هاي ارشد و دکترا در جهت هدفمندسازي پروژه هاي خود اساتيد در زمينه تعامل با بخش صنعت مورد استفاده قرار گيرد. دستفان با بيان اينکه در هر سال 1300 دانشجو ارشد و دکترا ورودي  به دانشگاه شاهرود، داريم افزود: براي جهت گيري درست بخشي از پايان نامه به سمت کمک به رشد صنعت سوق داده مي شود و بجاي اينکه پروژه پژوهشي تنها از بودجه هاي دانشگاه استفاده نمايند و تنها در غالب يک گزارش باشد ما پژوهش ها را به سمت صنعت سوق مي دهيم.
وي افزود: در سال پژوهشي امسال دانشگاه شاهرود حدود 57 طرح داخلي و 25 طرح بيروني داشته ايم که به عنوان خروجي فعاليت هاي پژوهشي مطرح مي باشد و حدود 20 عنوان کتاب چاپ شده است و 1398 مقاله دانشگاه داشته است و در بررسي آمارها وضعيت ما از نظر مقاله و خروجي به صورت نسبي در مقايسه با دانشگاه هاي کشور وضعيت قابل قبولي و مناسبي است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان