تاریخ 1393/09/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
با مشارکت مجريان و بهره برداران;
مديريت چراي دام در 127 هزار هکتار از مراتع شهرستان مهديشهر

مهديشهر- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
عبدوس از اجراي کامل مديريت چراي دام در 127 هزار هکتار از مراتع شهرستان مهديشهرخبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان، رئيس اداره ي منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهديشهر از استقبال بهره برداران از طرح تبديل ديم زارهاي کم بازده بمنظور توليد علوفه در اراضي اين شهرستان خبر داد.  
حميد رضا عبدوس، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهدي شهر با اعلام اين خبر افزود: در دو سال گذشته طرح مشارکتي تبديل ديم زارهاي کم بازده به علوفه کاري در بيش از 150 هکتار اراضي مستثنيات اشخاص در قالب طرح هاي مرتع داري در مراتع شهرستان مهديشهر با مشارکت مجريان و بهره برداران مراتع اجرايي شد که در اين راستا اداره  بذرهاي يونجه و اسپرس بصورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار داده است.
عبدوس گفت: اجراي اين گونه طرح ها مي تواند گام مثبتي در جهت افزايش توليد علوفه در راستاي تعادل دام و مرتع باشدو بتواند به نحوي از فشار چراي دام در مراتع جلوگيري نمايد و از سير قهقرايي مراتع جلوگيري خواهد شد.  
عبدوس ادامه داد: هدف از اجراي پروژه هاي تبديل ديمزارهاي کم بازده، پوشاندن اين گونه زمين ها با گياهان چند ساله علوفه اي مانند يونجه، اسپرس و ماشک است به طوري که در اثر اجراي آن:
زمين از گياهان چند ساله اي که موجب حفاظت خاک و آب خواهد شد، پوشيده مي شود،  از زمين هايي که به دليل رها شدن، هيچ گونه بهره اي از آن ها به دست نميآيد، علوفه توليد مي شود، حاصلخيزي زمين به دليل وجود گره هاي پايدار کننده ازت در خاک در ريشه گياهان خانواده پروانه آسايان افزايش خواهد يافت، تامين علوفه مورد نياز دام و کاهش وابستگي و فشار دام به مرتع، کاهش واردات علوفه از خارج،  اشتغالزايي و افزايش درآمد کشاورزان، جلوگيري از شخم شيار همه ساله در اراضي شيبدار و جلوگيري از فرسايش خاک.
وي با بيان اينکه در اين طرح از زمين هايي که پيشتر براي توليد گندم يا جو ديم مورد استفاده قرار مي گرفتند که به دليل شيوه کشت، در گذر زمان از حاصلخيزي آنها کاسته شده، به گونه اي که ديگر هزينه هاي کاشت، داشت و برداشت، بيشتر از درآمد يا توليدمورد انتظارشان شده و در نتيجه کشاورزان، آنها را بدون بهره گيري به حال خود رها نموده اند.
که به علت رها شدن، هيچ بهره اي از آنها به دست نمي آيد، علوفه توليد مي شود، تصريح کرد: با اجراي اين طرح حاصلخيزي زمين به علت وجود گره هاي پايدارکننده ي ازت در خاک و در ريشه ي گياهان خانواده ي پروانه آسايان، افزايش چشمگيري مي يابد از سوي ديگر چون اين زمين ها بيشتر در بخش هاي پرشيب قرار دارند، بکارگيري ماشين آلات کشاورزي در آنها به آساني امکان پذير نيست.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان