تاریخ 1393/09/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مديرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان سمنان
صيانت از حقوق شهروندي بايد از اولويت هاي کاري هر سازماني باشد

سرويس خبر:
جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان سمنان با رياست اسماعيل غنيان، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان سمنان  در محل اداره کل برگزار شد.
اسماعيل غنيان ضمن ارائه برنامه هاي 12 گانه حقوق شهروندي و 11 گانه عفاف و حجاب، ترويج وگسترش فرهنگ عفاف و حجاب را يکي از مهمترين وظيفه کارمندان دانست و افزود: بايستي صيانت از حقوق شهروندي از اولويت کاري هرسازمان و اداره باشد، چراکه تکريم ارباب رجوع، محترم شمردن مراجعيني است که مشکلات خود را نزد ما ميآورند.
وي ادامه داد : احترام و کرامت آحاد جامعه در حد کامل و اجراي دقيق ظرفيتهاي قانوني از اصول اساسي ومهمي مي باشد که بايد مورد توجه قرار گيرد.
غنيان گفت: در عصر حاضررعايت  حريم حقوق مردم در عرصه هاي مختلف بعنوان يک پديده اجتماعي، يکي از ضروريات زندگي محسوب مي شود زيراکه شهروندان عموما با سلايق و انگيزه هاي مختلف در جامعه به فعاليت مي پردازند و از اين رو، زندگي اجتماعي مستلزم وجود روابط حقوقي بين افراد و گروه هاي مختلف جامعه مي باشد که بايد تحت نظم و قاعده هاي قانوني در آيد، بديهي است بدليل ماهيت عمدتا فرهنگي صيانت از حقوق شهروندي ارتقا» شناخت و آگاهي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل دولت ومردم پايه و اساس کار است.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان