تاریخ 1393/09/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
عشق و زندگي

-  هر لحظه را به گونه اي زندگي کن که گويي واپسين لحظه است و کسي چه مي داند؟ شايد آخرين لحظه باشد.
عشق، نخستين گام به سوي ملکوت است و تسليم، آخرين آن; آري تمام سفر دو گام بيش نيست.
-  زندگي را تنها زماني مي شناسي که آماده سفر به ناشناخته شوي.
اگر به شناخته چنگ بزني، به ذهن چنگ زده اي و ذهن زندگي نيست.
- بيشتر عشق بورز تا بيشتر شوي.. کمتر عشق بورزي، کمتر خواهي بود.
توان عشق ورزيدن تو، ترازوي سنجش توست و ميزان عشق تو، ترازوي وجود تو.
 -  تلاش نکن که زندگي را بفهمي، زندگي را زندگي کن! تلاش نکن که عشق را بفهمي، عاشق شو!
و چنين است که خواهي دانست; اين دانستن حاصل تجربه توست، اين دانستن هرگز ويرانگر آن راز نيست.
هر چه بيشتر بداني در مي يابي که هنوز چيزهاي بيشتر و بيشتري باقي است تا بداني.
 -  عشق والاترين هديه خداست اين هنر را بياموز، ترانه عشق و جشن آن را بياموز.
-  عشق نيازي بي چون و چراست، روح بي عشق قادر به حيات نيست.  
-  عشق خوراک روح و سرآغاز هر آن چيزي است که بزرگ است; عشق دروازه ملکوت است.

سميرا رحيميان


نسخه چاپي ارسال به دوستان