تاریخ 1393/09/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
براي خدايي شدن

دل خانه خداست، به شيطان اجاره اش ندهيد.
شرط زيارت آسمان، وداع با زمين است.
وقتي با خدا شروع نکنيم، با شيطان پايان مي يابيم.
عاشق خدا باش، تا معشوق خلق باشي. فرشي، عرشي نمي شود.
سجده، قله عبادت ها است.
نمازگزاري که از دنيا دل نکنده است، مانند، خلباني است که هميشه روي زمين زندگي مي کند.
توپ دلت را به هر کس پاس نده.
عرفان، بلوغ روح است.
مزرعه دلتان را وجين کنيد.
در دستور زبان عرفان، فعل اين گونه صرف شود: من نيستم، تو نيستي، او هست.
وقتي پاها رفتن بشناسند، دستها نيازمند التماس نيستند.
تنها در يک معامله است که بازماندگان برنده اند: معامله با خدا.
دل هاي شعله ور، گلستان خدا در زمين اند.
دل معبد فرشتگان است، به شيطان اجاره اش ندهيد.
زمستان را تحقير نکنيد، بهار هر چه دارد از زمستان است.
بهشتي ها، بدي هاي خود را در همين دنيا به جهنم مي افکنند.
کارها را سخت نگيريد، سرسخت تر از اراده انسان چيزي نيست.
چقدر بيچاره اند آنها که چاره دردهاي خويش را در خاک مي جويند.
کسي که لياقت درک آسمان را ندارد، زمين نيز تحويلش نمي گيرد.
خداوند قرآن را بر قلب پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرو فرستاد، ما نيز آيات قرآن را بر صفحه قلبمان بنويسيم.
از روزنه معنويت، چشم انداز ابديت تماشايي تر است.
دامن دل عاشقان، سرشار از مرواريد اشک است.
اگر وقت کرديد، به خودتان هم سري بزنيد.
در کارگاه آفرينش، آن که بيشتر خراشيده مي شود، قيمتي تر است.
آرمان ها ذکر دل ماست، اگر آسماني باشد ما را آسماني مي کند و اگر زميني باشد، ما را زميني مي کند.
اگر شب ها همه اش قدر بودي، شب قدر بي قدر بودي.
شب قدر، زمين بوي آسمان مي گيرد.

منبع : برگرفته از کتاب جنگ جوان، اثر حجت الاسلام محمود اکبري

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان