تاریخ 1393/09/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
طرز فکر انسان هاي موفق

همه چيز از فکرتان شروع مي شود. اين سيستم اعتقادي شما و طرز تفکرتان است که زندگي امروزتان را شکل مي دهد. اگر زندگي متوسط الحالي را مي گذرانيد به خاطر تصميمات بدي است که اتخاذ کرده ايد و تصميمي که گرفتيد هم از طرز تفکر و باورهايتان سرچشمه مي گيرد.  
در نتيجه، اگر مي خواهيد به موفقيت دست پيدا کنيد، بايد اول از فکرتان شروع کنيد. طرز تفکر افراد موفق را الگوي خود قرار دهيد و مطمئن باشيد که شما هم مثل آنها نتيجه عالي به دست خواهيد آورد.

طرز فکر 1:
همه انسان هاي موفق مسئوليت پذير هستند. مهم نيست چه اتفاقي بيفتد، افراد موفق مسئوليت آن را به گردن مي گيرند. هيچ وقت اقتصاد يا کس ديگري را در کسادي کارشان مقصر نمي کنند. در عوض، با قبول اشتباه خود مسئوليت آن را پذيرفته و به فکر بهبود وضعيت مي افتند. افراد موفق مي دانند که اگر ديگران را مقصر بدانند يا مسئوليت را گردن اين و آن بيندازند، قدرت کنترل موقعيت را از دست خواهند داد.

طرز فکر 2:
همه انسان هاي موفق به کار خود متعهدند. موفقيت اتوماتيک وار به دست نمي آيد; از آسمان به زمين نمي افتد. بايد براي به دست آوردن چيزهايي که در زندگي مي خواهيد، 100% به کارتان تعهد داشته باشيد. خيلي ها فقط روياي موفق شدن را در سر مي پرورانند، اميدوارند که موفق شوند، آروزيشان موفقيت است اما هيچ وقت به کارشان متعهد نمي شوند. لحظه اي که تصميم مي گيريد و 100% به کاري متعهد مي شويد، ديگر هر کاري که لازم باشد براي رسيدن به آن انجام مي دهيد.

طرز فکر 3:
همه انسان هاي موفق جرات تصميم گيري براي موفقيت در زندگي را دارند. مي دانيد، موفق شدن جرات و جسارت مي خواهد. اگر فرصتي پيش رويتان است، براي استفاده از آن نياز به جرات و شهامت داريد. اين مسئله مخصوصا در موفقيت هاي مالي بسيار مهم است. قبل از اينکه کار و تجارتي را شروع کنيد، بايد جرات بله گفتن به آن و شروع آن را داشته باشيد.
با دنبال کردن اين سه طرزفکر افراد موفق، اميدواريم که بتوانيد به هرچه در زندگي مي خواهيد برسيد.

موفقيت تصادفي نيست
موفقيت هيچ وقت تصادفي اتفاق نمي افتد. البته ممکن است که در طول مسير کمي شانس با شما همراه شود و در يک موقعيت خوب قرارتان دهد اما بادوام نيست. موفقيت از آن کساني مي شود که روي شانسشان سرمايه گذاري مي کنند و احتمال شکست خود را پايين مي آورند.
اگر به بعضي از موفق ترين افراد دنيا نگاه کنيد مي فهميد که اکثر آنها از هيچ به آنجا رسيده اند. خيلي از آنها بچه يتيم هايي بوده اند که حتي نمي توانستند سالي يک حمام درست و حسابي بگيرند. اما چطور ممکن است کسي که چنين شانس بدي در زندگي خود داشته است، به چنان موفقيتي دست پيدا کند؟
ساده است، چون موفقيت هيچوقت تصادفي اتفاق نمي افتد. خيلي از اين افراد با تلاش بي وقفه به موفقيت دست پيدا کرده اند چون انتخاب ديگري نداشته اند. اين سخت کوشي برايشان به شکل عادت در آمده و هيچوقت حتي وقتي زندگي مرفهي براي خود تهيه کردند هم دست از تلاش برنداشته اند. کار سخت، هوشمندانه و داشتن دوستان زياد آنها را به اين پله رسانيده است.
اينها عناصر موفقيت هستند که در اختيار همه است، حتي اگر خيلي افراد نخواهند که اين اصول را بپذيرند. از اين گذشته همه ما در انتخابمان آزاديم. مي توانيم تصميم بگيريم که موفق شويم يا شکست بخوريم، انتخاب با ماست.
موفقيت تصادفي نيست. هيچکس نيست که بدون تلاش و ذکاوت توانسته باشد به موفقيت دست پيدا کند. اين خودتان هستيد که مي توانيد تصميم بگيريد که در زندگيتان موفق باشيد يا ناموفق. انتخاب با شماست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان