تاریخ 1393/09/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
يادداشت
معني و كاربرد بعضي از واژه‌ها
   نويسنده : فرهنگ شكوهي ‌

واژه‌ها معني و مفهوم و كاربرد خاصي دارند و مي‌توانيم بگوييم كه هر واژه‌اي داراي حيات و تاريخ مصرف خاص خود مي‌باشد و گاه واژگاني سال‌ها در قيد حيات و كاربرد و استفاده شهروندان و تشكيلات كشوري و اداري مي‌باشند كه در مكالمات و مكاتبات روزمره به كار مي‌روند. گاه برخي از واژگان آن معني و مفهوم وضع شده را ندارند و با معني و كاربرد تازه و جديد قابل استفاده قرار مي‌گيرند. مثلا شما كه تا به امروز از واژه تغير، در معني از حالي به حال ديگر برگردانيدن و دگرگون كردن استفاده مي‌كرديد بايد بدانيد كه اين واژه ديگر به آن معني نيست و معني تازه‌اي به معني گراني پيدا كرده است، فلذا بايد دقت كنيد و متوجه باشيد كه در به كارگيري آن اشتباه نكنيد و يا واژه‌اي به صورت ارزاني كه نه هنوز تعريف واضح و جامعي براي آن آمده است و نه كاربردي دارد كه شما آن را ديده و يا شنيده باشيد. البته بعضي از واژه‌ها با قدرت و گستره فراواني كه دارند هنوز از كاربرد نيفتاده و همچنان محكم و استوار خود را عرضه و به همراه بعضي از اجناس با قدرت تمام مي‌آيند مانند: گراني كه همچنان قدرتمند است و به همراه هر جنس و متاعي بيايد هيچكس حريف و جلودار آن نيست مثلا وقتي گوجه فرنگي ناگهان رقمي چند برابر پيدا كرد كمتر كسي توانست با آن مقابله كند و اما حالا كه تغيير را هم در معني گراني مي‌خواهيم به كار ببريم و ابتدا به ساكن اين كلمه را درباره نان به كار برده‌ايم كه قيمت نان تغيير مي‌كند بايد يادتان باشد كه منظور اين نيست كه وضع نان از حالت فعلي يعني پخت نامرغوب و كيفيت نامطلوب و كم بودن وزن نان و عرضه مناسب بدرآيد و مناسب به شما برسد بلكه منظور از تغيير يعني تغيير ريالي و ارزش نان است كه از همين روزها گران و بايد رقم بيشتري براي خريد آن بپردازيد كه اميد در كيفيت آن و پخت و عرضه بهتر آن هم تحولي ببينيم.

گراني و ارزاني دو مقوله‌اي است كه هرگز حريف هم نيستند و تا به حال گراني به ارزاني فائق آمده و ارزاني با تمام تلاش و حتي پشتوانه‌هاي مردمي‌خود هم نتوانسته است با ارزاني مقابله كند. شايد از ابتداي كار ارزاني قاطع و مصمم در برابر گراني خود را نشان نداده با ضعف و سستي خود را باخته است. وقتي ارزاني در مقطع و موردي به پيروزي و توانمندي مي‌رسد بايد با تمام قوا آن را حفظ كرد و در كنار او بود و از او حمايت كرد، همينطور در برابر گراني وقتي نمي‌توانيم تن به تن با او طرف شويم و به مقابله با او بپردازيم بايد از حوزه فعاليت او دور شويم و به او اعتنا نكنيم، ما تمثيلي داريم به صورت: تنبيه گرانفروشي نخريدن است و يا امروزه وقتي مي‌گوييم گراني و گران بودن بجاست كه خود را از حوزه گراني هر جنس و كالايي دور كنيم و با صرفه در مصرف و جلوگيري از دورريز زياد كالا گراني را تا حدي مهار كنيم. مقابله با گراني خود داري و بي‌اعتنايي در برابر اجناس گران و قيمت‌هاي بالاي آنهاست كه مي‌توانيم مقابله‌اي با آن داشته باشيم. وقتي اين برخورد و معارضه عموميت پيدا كند و مانند خيلي‌ها نباشيم كه اهميت به گراني به جهت صرف وقت و نداشتن حوصله و امثال چنين منطقي نباشيم، گراني قد خم مي‌كند و كمتر مي‌تازد. پس مقابله در برابر نابساماني بدون نتيجه نيست و بايد به اين امر مقيد و معتقد باشيم. ‌


نسخه چاپي ارسال به دوستان