تاریخ 1393/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اجراي طرح جنگلکاري اقتصادي، مشارکتي در 200 هکتار از اراضي شهرستان دامغان

سرويس خبر:
بهزاد گلابيان  رييس اداره جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: در اجراي سياست هاي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور مبني بر مشارکت تشکل هاي مردمي در طرح هاي منابع طبيعي، طرح جام با هدف اجراي جنگل کاري در اراضي ملي با گونه هاي دومنظوره و با مشارکت تشکل هاي مردمي در استان سمنان آغاز شد. به گزارش روابط عمومي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان، گلابيان اظهار داشت: در اين طرح مردم در کاشت و نگهداري نهالها مشارکت مي نمايند و بهره برداري از درختان کاشته شده در قالب قرارداد پس از استقرار نهالها به آنها واگذار مي گردد با اجراي اين طرح، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به اهداف توسعه جنگلکاري خواهد رسيد و مردم نيز از محل فروش محصولات گونه هايي مانند زرشک، سنجد، بادام و ساير گونه هاي دو منظوره درآمد اقتصادي خواهند داشت.   بهزاد گلابيان  رييس اداره جنگلکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت اجراي طرح جنگلکاري اقتصادي، مشارکتي (جام) در 200 هکتار از اراضي ملي شهرستان دامغان درديباج آغاز شد وبا هدف حفظ و نگهداري پوشش خاک و همچنين ذخيره نزولات آسماني و جلوگيري از فرسايش انجام پذيرفته استوي افزود گونه هاي جنگلي زرشک، سنجد، بادام وبنه مقاوم به کم آبي بوده و در آينده نقش به سزايي در تلطيف هواي منطقه خواهد داشت. ايشان همچنين از دامداران منطقه درخواست نمود از ورود دام به منطقه جنگلکاري شده جلوگيري نموده و در حفظ و نگهداري نهال هاي کاشته شده به عرصه هاي منابع طبيعي ياري رسانند. وي گفت: به منظور به کارگيري مشارکت مردم در طرح هاي منابع طبيعي، جنگلکاري اقتصادي، مشارکتي (جام) در  200 هکتار از اراضي مستعد منطقه ديباج شهرستان دامغان با همکاري تشکلهاي مردمي آغاز گرديد. در اين طرح مردم در کاشت و نگهداري نهالها مشارکت مينمايند و بهره برداري از درختان کاشته شده درقالب قرارداد پس از استقرار نهال ها به آنها واگذار مي شود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان