تاریخ 1393/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
16 آذر روز دانشجو

 16 آذر روز دانشجو نام گذاري شده و هر سال به ياد اعتراض دانشجويان در 16  آذر سال 1332 و شهادت و مجروحيت و دستگيري تعدادي از دانشجويان توسط رژيم شاه اين روز گرامي داشته شده و مراسمي در دانشگاهها برگزار مي گردد.  
بعد از کودتاي  28 مرداد رژيم پهلوي که توانسته بود با کمک اربابان خود به قدرت بازگردد درصدد بود تا پايه هاي حکومت خودش را محکم کند اما غافل بود از اينکه مردم در اولين فرصت خشم و نفرت خود را از اين رژيم نشان خواهند داد.  
آيزنهاور در کنگره امريکا کودتاي 28 مرداد راچنين توصيف کرد: «پيروزي سياسي اميد بخشي نصيب قواي طرفدار تثبيت اوضاع وقواي آزادي شده است.»  
نيکسون معاون رئيس جمهور امريکا درسال 1332به ايران آمد تا نتيجه سرمايه گذاري بيست و يک ميليون دلاري سيا راکه در راه کودتا و سرنگوني دولت مصدق هزينه کرده بود از نزديک مشاهده کند.  
ملت ايران از تفرقه اي که رژيم توانسته بود در ميان مردم ايجاد کند ناراحت بود رهبري نهضت مقاومت، قصد رساندن صداي اعتراض مردم را به گوش جهانيان داشت و تلاش لندن و واشنگتن را که مي خواستند با مشروع جلوه دادن رژيم کودتا، امتيازات مورد نظر خود را درمحيط آرام به دست آورند خنثي کند.
اجراي اين برنامه به عهده کميته هماهنگي دانشگاه واگذار شد. دانشجويان دانشکده هاي حقوق وعلوم سياسي ، علوم ، دندانپزشکي ، فني، پزشکي وداروسازي در دانشکده هاي خود تظاهرات پرشوري را برعليه رژيم برپا کردند.  
در روز15 آذر تظاهرات به خارج ازدانشگاه کشيده شد ماموران در زد و خورد با دانشجويان تعدادي را زخمي و تعدادي رادستگير و زنداني کردند. 
صبح روز 16 آذر 1332 گارد براي اولين بار وارد صحن دانشگاه شد تا مخالفان را سرکوب کند در يکي از کلاس هاي درس دانشکده فني، چند تن ازدانشجويان در اعتراض به حضور ماموران گارد ، آنهارا به مسخره مي گيرند و ماموران گارد باحمله به دانشجويان بي پناه سه تن ازآنان را به شهادت مي رسانند.
 فرداي آن روز درجو خفقان و وحشت، نيکسون به دانشگاه تهران ميآيد و از دست قاتلان «دکتراي حقوق» دريافت مي کند. حرکت سياسي و اعتراض دانشجويان که منجر به وقايع 16آذر شد در واقع مهمترين حرکت سياسي مربوط به دانشگاه و دانشجويان در ايران محسوب مي گردد.   


نسخه چاپي ارسال به دوستان