تاریخ 1393/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نخستين منشور حقوق دانشجويي رونمايي شد
معاون فرهنگي وزير علوم: دانشگاهيان چشم و چراغ ملت هستند نه خطر و تهديد

سرويس دانشجو:
نخستين «منشور حقوق دانشجويي» طي مراسمي با حضور معاونين فرهنگي دانشگاه ها رونمايي شد.  
دکتر سيدضيا» هاشمي معاون فرهنگي وزير علوم در اين مراسم اظهار کرد: بعد از يک سال تلاش مشترک، جا دارد به ارزيابي عملکرد خود در حوزه هاي فرهنگي دانشجويي بپردازيم. ما اهل نقد و نقادي هستيم و بايد اهل نقدپذيري هم باشيم. بايد چنانکه به نقد حوزه هاي ديگر مي پردازيم، نقد خويشتن را نيز داشته باشيم و اين الگو را ارائه بدهيم.  
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم نشست امروز را سومين فرصت گفت وگوي متقابل معاونان فرهنگي دانشگاه ها و وزارت علوم اعلام کرد و در توضيح هدف اين نشست گفت: دور هم جمع شده ايم تا راه طي شده و افق پيش رو را ترسيم کنيم و بگوييم از منظر خود چه کرده ايم و در آينده چه کارهايي بايد انجام شود.  
هاشمي با بيان اينکه رسالت حوزه فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه ها، پيوند دادن دانشگاه به جامعه است، ادامه داد: يکي از کاستي هاي ما در همين زمينه است که نتوانسته ايم سرمايه هاي دانشگاهيان را آنچنان که شايسته است در خدمت جامعه قرار دهيم و همچنين اساتيد و دانشجويان نگاه واقع بينانه به دانشگاه ندارند. جامعه نيز استقبال مناسبي از پيوند با دانشگاه نداشته است و مديريت دانشگاه ها براي برقراري اين پيوند تلاش کافي نداشته اند. ما نيز به عنوان مديريت فرهنگي، بستر مناسبي فراهم نکرده ايم اما مي دانيم که پيوند دادن دانشگاه به جامعه يک اولويت است.  
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در توضيح چگونگي شکل گيري پيوند بين دانشگاه و جامعه گفت: در دانشگاه بايد التزام و تعهد مشخص باشد. مسووليت اجتماعي سازمان ها امري مهم و دانشگاه به عنوان يک سازمان مسووليت اجتماعي دارد و بايد منشا» تاثيرات در جامعه باشد. 
هاشمي با بيان اينکه دانشگاهيان متولي تزريق و ترويج عقلانيت در جامعه هستند، افزود: عقلانيت در مقابل هيجانات کاذب تعريف مي شود و دانشگاه ها بايد الگوي عقلانيت براي جامعه باشند.  
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم همچنين يکي از ضعف هاي موجود را نبود هماهنگي بين دانشگاه هاي مختلف دانست و در توضيح ساختار اصلي حوزه فرهنگي توضيح داد: ستادي به نام دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وجود دارد که هدف آن پرداختن به برنامه ريزي فرهنگي با نگاهي علمي است.  
هاشمي تصريح کرد: حوزه فرهنگ حوزه پيچيده است و متاسفانه همگان خود را مديري لايق براي فرهنگ مي دانند و تاکنون نگاه هاي غيرتخصصي عوارض فراواني داشته است.  
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم اتاکيد کرد: دفتر پشتيباني و امور فرهنگي و اجتماعي نيز تامين سازوکارهاي مناسب براي حمايت از فعاليت هاي فرهنگي، علمي، مدني و سياسي دانشجويان را به عهده دارد.  
وي همچنين با معرفي پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ادامه داد: توليد ادبيات نظري و راهبردي در حوزه فرهنگ با تاکيد بر رسالت و ماموريت فرهنگي و اجتماعي نظام آموزش عالي هدف اين پژوهشکده است.  
هاشمي در ادامه تاکيد کرد: کرامت دانشگاهيان بايد مورد توجه باشد ولي متاسفانه تاکنون تصوير درستي از جايگاه دانشگاهيان به جامعه عرضه نشده است و رسانه ها گاهي تصويري غلط ارائه مي دهند. اين درحالي است که دانشگاهيان چشم و چراغ ملت هستند و نه خطر و تهديداتي براي جامعه.  
وي ادامه داد: همچنين انتظارات گوناگون و سلايق نيز بايد به رسميت شناخته شود که اين مساله با يک بخشنامه حل نمي شود و مساله اي دشوار است.  
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تقويت مشارکت دانشگاهيان به عنوان يک اصل مورد توجه را يکي ديگر از اصول راهنما دانست و ادامه داد: همچنين بايد از ظرفيت موجود بهره گيري حداکثري داشته باشيم که يکي از اقدامات در اين زمينه انتشار منشور حقوق دانشجويي است.  
هاشمي همچنين با بيان اينکه ما از ناحيه اعتماد اجتماعي دچار مشکل هستيم، توضيح داد: ما به هم اعتماد نداريم و دانشگاه بايد پيشگام اين حرکت باشد. اعتماد اجتماعي نخ تسبيح پيوند ماست و اين اعتماد بايد ارتقا» يابد.  
وي تاکيد کرد: قانونمندي، عقلانيت، اعتدال، مدارا و گفت وگو بايد مورد توجه قرار گيرد و در سال گذشته دانشگاه هاي تبريز، اردبيل، مازندران و بابلسر پيشگام در عرصه گفتمان اعتدال بودند.  
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با بيان اينکه تقويت ارزش هاي اسلامي يکي ديگر از اصول راهنماي جديد است، توضيح داد: بعضي ها دانشگاه اسلامي را به شعار اسلامي و تقويت شعارها تعريف مي کنند، اما شعارها و نمادها بايد همراه با تقويت هنجار باشد. يعني نمي توان رفتار اسلامي نداشت اما شعار اسلامي داد.  
به گزارش ايسنا، هاشمي در بخش ديگري از اين نشست، به معرفي منابع الهام بخش اصول و مباني جديد پرداخت و در اين باره گفت: ديدگاه ها و بيانات امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، اسناد و قوانين مصوب نظام، برنامه، اصول و خط مشي دولت تدبير و اميد و همچنين برنامه هاي وزيرعلوم جزو منابع الهام بخش اصول هستند.  
وي همچنين به ارائه سياست ها پرداخت و گفت: بهره گيري از تحقيقات علمي و تقويت پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي از اولويت هاي ماست.  
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ادامه داد: همچنين تقويت سازمان هاي مردم نهاد در دانشگاه ها اهميت بسياري دارد، چنانچه قرار است تشکل هاي دانشجويي را به عنوان  NGO به وزارت کشور معرفي کنيم. وزارت کشور معتقد است 5 الي 6 هزار  NGO فعال وجود دارد اين درحاليست که در دانشگاه ها بيش از 10 هزار  NGO فعال داريم که شامل انجمن هاي علمي، تشکل ها و... مي شود.  
هاشمي همچنين توسعه زيرساخت بخش فرهنگ، غني بخشي اوقات فراغت، حمايت از تشکل ها و نشريات و تقويت نشاط و اميد را جزو سياست هاي جديد معرفي کرد.  
به گفته وي، توسعه کرسي هاي آزادانديشي جز» اولويت هاست که تاکنون مطلوب نبوده است.  
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در توضيح منشور حقوق دانشجويي که رونمايي از آن امروز انجام شد، گفت: تهيه منشور کاري است که در ستاد انجام شده و يک سال زمان برده است. قرار بوده براساس ضوابط و آيين نامه، منشوري نوشته شود که دانشجويان براساس قوانين موجود بدانند چه ظرفيت ها و اختياراتي دارند.  
هاشمي تصريح کرد: ما قانون گذار نيستيم بلکه با اتکا به قوانين، اهم موادي که مي تواند براي دانشجويان مفيد باشد را جمع آوري کرده ايم.  
وي فرهنگ سازي را هدف تدوين اين منشور دانست و گفت: مي خواهيم به دانشجويان القا کنيم که با اتکا به ظرفيت هاي قانوني فعاليت هاي خود را تنظيم کنند و اگر قوانين خوب تصويب شود، يک مبناي مشترک داريم. 
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با اشاره به 11 بار بازنگري متن منشور حقوق دانشجويي تاکيد کرد: دانشجويان بايد خود را محق بدانند و به حقوقي که قانون تعريف کرده، قانع باشند و بيش از آن توقع نداشته باشند.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان