تاریخ 1393/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سنگ و آتش و ماه در نقاشي هاي يک هنرمند

نگارخانه نامي خانه هنرمندان ايران ميزبان نمايشگاهي از آثار رامتين روزي طلب است.
رامتين روزي طلب - هنرمند عکاس - اظهار کرد: 15 عکس خود را که از يک مجموعه ي 35 عددي از عکس هاي «خواب در طبيعت» خود انتخاب کرده ام، در نگارخانه نامي خانه هنرمندان ايران به نمايش مي گذارم.
اين هنرمند ادامه داد: اين عکس ها فتوفرماليسم هستند. گرچه طبيعت گرايي در آن ها وجود دارد ولي من در آن ها به دنبال فرم بوده ام. در اين آثار هم تصاوير رنگي ديده مي شود و هم تصاوير سياه سفيد.
او گفت: لوکيشن اين تصاوير براي من مهم نبود و عکس هايم هم جغرافيايي نيست و بيشتر طبيعت گرايي و فرم مد نظرم بود. هر فضايي براي من احساسي ايجاد کرده است که خواسته ام آن را به بيننده منتقل کنم و به طور کلي پنج موضوع درخت، آتش، ابر و ماه و برگ و سنگ در کارهاي من به کار رفته اند و من خواسته ام احساسي که هر يک از اين ها مي توانند داشته باشند را به مخاطبم منتقل کنم.
اين هنرمند عکاس بيان کرد: من سعي کرده ام در عکس هايم به زوايا و فرم هاي مختلفي که مي شود به يک درخت نگاه کرد توجه کنم و گذر زمان را هم در آن ها نشان دهم. مثلا اينکه صبح چيزي را مي بينم و نسبت به آن حس و حالي پيدا مي کنم و آن را به تصوير کشيدم که البته ممکن است گذرا باشد. مثل زماني که با آدم يا محيطي تازه آشنا مي شويد و در ابتداي امر نسبت به آن بسيار هيجان زده ايم ولي بعد از مدتي اين احساس از بين مي رود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان