تاریخ 1390/09/17 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جلسه شوراي آموزشي منطقه ده دانشگاه آزاداسلامي در واحد گرمسار برگزار شد

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان
رئيس شوراي آموزشي منطقه ده  در جلسه شوراي آموزشي منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي در واحد گرمساربر ضرورت توجه و نگاه به برنامه توسعه سند آموزشي تاکيد کرد.   
رضا علي محسني در اين جلسه با معرفي برخي از اعضاي جديد شوراي آموزشي منطقه  بر ضرورت توجه و نگاه به برنامه توسعه سند آموزشي  و تعيين يک و يا دو جلسه جهت نقد و بررسي برنامه آموزشي در سطح منطقه تاکيد کرد.
وي برنامه اول را برنامه واقع بينانه مطرح کرد که يک بار بازنگري شده و اختصاص يک و يا دوجلسه جهت نقد و بررسي برنامه و رفع انحرافات برنامه به خصوص در بحث جذب دانشجو اشاره کرد.
محسني تصريح کرد: کاستي هاي برنامه اول توسعه بايد بر تعهدات ما در برنامه دوم بيافزايد و نبايد از برنامه کاسته شود در غير اين صورت نشان مي دهد که برنامه در مسير درست قرار نگرفته و مدير برنامه مدار نيست.
در اين جلسه مقررگرديد کنترل برنامه توسعه آموزشي پيوسته و مداوم صورت گيرد و بازنگري و تحليل برنامه سند توسعه آموزشي در دستور کار جاري معاونين باشد.
هم چنين مقرر گرديد هماهنگي لازم با معاونت عمراني جهت دستيابي و تحقق شاخص ها در اين خصوص انجام شود و ارتباط با ساير نهادهاي استاني (دفتر جذب هيئت علمي در استان ها) پيوسته و مداوم  برقرار شود و گزارشات لازم از اين دفاتر کسب شود و از طريق مکاتبات اداري پرونده هاي ارتقا و جذب اعضاي هيئت علمي را پيوسته دنبال نمايند.
در ادامه اين جلسه مقرر گرديد بحث اهتمام جدي در جذب هيئت علمي تمام وقت در دستور کار قرار گيرد و استفاده از اساتيد حق التدريس در واحد ها کاهش يابد.
هم چنين در خصوص فعال سازي دفاتر خدمات آموزشي، رعايت و کنترل نمودن سقف تدريس اساتيد، تعداد حق التدريس، بحث کيفيت کلاس هاي درس، بحث غيبت هيئت علمي تمام وقت ، بحث حضور و غياب اساتيد  در دانشگاه و کلاس درس، ساعت حضور در کلاس،   بررسي  نارضايتي دانشجويان، رعايت منابع درسي و سرفصل ها، توزيع درس به لحاظ اختصاصي بودن دروس، معرفي استادها با توجه به تخصص مربوطه، رعايت نمودن سقف تدريس اساتيد هيئت علمي، مديران گروه ، هيئت رئيسه ، جلوگيري از تدريس در ساعت اداري براي اعضاي هيت رئيسه و مديران قسمت ها مد نظر قرار گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان