تاریخ 1393/09/04 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ويژگي هاي افراد داراي اعتماد به نفس

موضوع اعتماد به نفس نکته مهمي  است که به نظر مي رسد در برخي مواقع ضروري به نقطه مفقوده و حلقه گمشده همه ما تبديل مي شود و براي رشد اعتماد به نفس عوامل زيادي موثرند.
نيت والدين در بروز احساسشان به فرزندان به خصوص در سنين پايين، نقش قاطع و اساسي دارد. وقتي پدر و مادر نسبت به فرزندانشان پذيرشي به قيد و شرط دارند، کودکان چون همواره احساسات مثبت دريافت مي کنند، استحکام رواني پيدا مي کنند. اگر يک يا هر دو والدين انتقاد يا حمايت بيش از حد بکنند و تلاش هاي فرزندشان را به سوي انحلال تشويق نکنند، امکان دارد فرزند احساس بي عرضگي، فرومايگي يا فرودستي و درجه دو بودن کند. اما اگر والدين تلاش هاي کودکان را براي اتکا به خود تحسين و ترغيب نمايند وحتي زماني که اشتباه مي کند، به او عشق بورزند، اعتماد به نفس فرزند نتيجه طبيعي اين رفتار خواهد بود. عدم اعتماد به نفس ربطي به بي عرضگي ندارد. در واقع اکثر مواقع عدم اعتماد به نفس نتيجه تمرکز بيش از اندازه بر خواسته هاي غير واقع گرايانه اطرافيان به خصوص والدين و جامعه است تا احساس «نمي توانم» با ماست، عدم اعتماد به نفس هم در ماست. البته يک سري استدلال هاي ذهني هم داريم که ما را  به حس «نمي توانم » مي کشاند و انرژي مثبت مان را مي گيرد. براي کسب اعتماد به نفس بيشتر، بهتر است، قبل از انجام هرکاري در مورد آن فکر کنيم. کساني که اعتماد به نفس ندارند، نه تنها روش هاي درست کسب انرژي را نمي دانند، بلکه اغلب هم در راه هاي منفي، انرژي شان را از دست مي دهند. بسياري از افراد، حتي آن هايي که خوش برخورد و صميمي به نظر مي رسند، با ضعف اعتماد به نفس دست به گريبانند. اما خوشبختانه مي توان گام هاي اوليه را برداشت تا احساس بهتري نسبت به خود داشت و در مسايل اجتماعي آسوده تر بود. استقلال عمل، مسئوليت پذيري، پيشرفت گرايي، جديت و سختکوشي، پذيرش ناکامي ها و موثر بودن از ويژگي هاي اعتماد به نفس است و ارتباط با خدا، شناخت بهتر خويش، تکيه بر توانايي هاي خود، ارزيابي  خود و خطر پذيري از روش هاي تقويت اعتماد به نفس در افراد است.
يک کارشناس  


نسخه چاپي ارسال به دوستان