تاریخ 1393/09/04 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ترويج و حفظ نباتات به عنوان سرمايه در بخش کشاورزي

حفظ نباتات به عنوان سرمايه اي براي کشور و حوزه کشاورزي به شمار مي رود که بايد در اين رابطه از ظرفيت بخش خصوصي نيز براي سياست گذاري و برنامه ريزي بيشتر استفاده کرد. در حال حاضر لزوم بازنگري قانون حفظ نباتات، بازنگري مباحث سموم، تهيه و ساماندهي دستور العمل ثبت پروانه بيولوژيک، تهيه طرح ارتقاي سلامت محصولات کشاورزي و تشکيل کميته قرنطينه از جمله دغدغه هاي اساسي اين بخش به شمار مي رود.
در اين رابطه مي طلبد که تخصيص به موقع يارانه به استان ها، پيگيري صدور گواهي ثبت الکترونيک ترخيص کالاهاي کشاورزي، تشکيل ستاد بحران براي مهار برخي آفت هاي اين حوزه از جمله ملخ کشي و مهار مگس زيتون و پيگيري رديف در آمد هزينه براي اين سازمان در دستور کار قرار گيرد.
ديگر ضعف اين حوزه کمبود تجهيزات آزمايشگاهي قرنطينه است که مي تواند به مسئله خدمت رساني سازمان حفظ نباتات خدشه وارد کند.
نکته ديگر، پيش آگاهي است که مي تواند به کنترل آفات در اين حوزه منجرشود، که بايد هماهنگ با پيشرفت هاي علمي در مورد مسايل حفظ نباتات در دنيا باشيم، که در  اين زمينه کمي عقب هستيم.
نکته ديگر ساماندهي منابع آبي در حوزه کشاورزي است. امروز وضعيت نگران کننده اي در اين زمينه وجود دارد چرا که تا دهه 60 ميزان آب مورد نياز هر فرد براي تامين امنيت غذايي 6 مترمکعب در روز بود، که اکنون به 3 مترمکعب رسيده و اين امر بسيار نگران کننده است.
توسعه کمي  کشاورزي حتي در استان ما سمنان، در معرض بودن تهديد کاهش عملکرد و از دست رفتن و بهره وري پايين از جمله آسيب هاي بخش کشاورزي است که بايد در اين زمينه با جديت پيگيري نمود و بر حفظ نباتات حوزه کشاورزي تلاش کرد.
يک کارشناس حوزه کشاورزي از سمنان


نسخه چاپي ارسال به دوستان