تاریخ 1393/08/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
انتقاد استاندار از ميزان اعتبارات استان
بدون يک ريال اعتبار چهار شهرستان به اين استان اضافه شد

سمنان - ايرنا - استاندار سمنان با اشاره به اضافه شدن چهار شهرستان جديد به اين استان در دولت گذشته، از در نظر نگرفتن ريالي به اعتبار براي تامين ساختمان و نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي اين شهرستانها انتقاد کرد.
' محمد وکيلي'  روز شنبه در نشست شوراي اداري استان سمنان افزود: اين استان چند سال گذشته فقط چهار شهرستان داشت که در دولت گذشته، چهار شهرستان مهديشهر، آرادان، سرخه و ميامي به آن اضافه شد.
وي ادامه داد: سوال ما در استان سمنان اين است که 100 درصد به شهرستانهاي اين استان اضافه شد ولي چقدر و چند درصد به اعتبار اين استان افزوده شد.
وي با بيان اينکه براي جابجايي کارمندان از شهرستانهاي ديگر به شهرستانهاي تازه تاسيس راهکار قانوني ندارد، اظهار داشت: فرمانداران شهرستانهاي موجود از گذشته نيز ادعاي کمبود نيرو دارند. وکيلي با اشاره به پيامدهاي اجتماعي ايجاد شهرستانهاي جديد در استان سمنان، گفت: مردم اين شهرستانها خواسته به حق دارند که دستگاه هاي اجرايي مهم و زيربنايي در شهرستان خود داشته باشند.
وي با اشاره به پيشنهادش به دولت براي اينکه استان سمنان در بودجه سال آينده مجري طرح مديريت استان به صورت درآمد - هزينه اي باشد، خاطرنشان کرد: در اين قالب، دولت طرحهاي بزرگ زيربنايي استان را اجرايي کند و اعتبارات جاري و عمراني از محل درآمدهاي خود استانها تامين شود.
وي با اشاره به خالي از سکنه شدن 200 روستاي استان سمنان به دليل کم توجهي به نقاط کمتر توسعه يافته، توجه به اقتصاد خانواده هاي روستايي را راهکاري براي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي و پايدار کردن جمعيت در نقاط روستايي عنوان کرد.
استاندار سمنان با بيان اينکه 85 درصد بودجه نظام جمهوري اسلامي کشوري و فقط 15 درصد آن استاني است، اضافه کرد: از 15 درصد اعتبار استانها نيز 80 درصد آن تکليفي است و شوراي برنامه ريزي استانها فقط اختيار کمتر از پنج درصد اعتبارات را دارند.
مديرکل دفتر بودجه و برنامه ريزي استانداري سمنان نيز در اين نشست به وضعيت اعتباري اين استان اشاره کرد.
' رقيه نانگير'  با بيان اينکه امسال 800 ميليارد ريال براي استان سمنان مازاد درآمد درنظر گرفته شده است، افزود: از سه هزار و 540 ميليارد ريال درآمد تکليفي تعيين شده براي اين استان در سالجاري، فقط اجازه مصرف يک هزار و 950 ميليارد ريال داده شده است.
مديرکل دفتر بودجه و برنامه ريزي استانداري سمنان تلاش نمايندگان اين استان در مجلس شوراي اسلامي به منظور ايجاد ارتباط منطقي بين درآمد وهزينه استانها را خواستار شد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان