تاریخ 1393/07/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
استاندار سمنان
سرشماري عمومي کشاورزي هر چه دقيق تر باشد به برنامه ريزي بهتر کمک مي کند

سرويس خبر:
استاندار سمنان گفت: سرشماري عمومي کشاورزي هر چه دقيق تر باشد به برنامه ريزي بهتر کمک مي کند .  
به گزارش روابط عمومي استانداري: استاندار سمنان در نشست بررسي روند اجرايي طرح سرشماري عمومي کشاورزي استان سمنان خواستار به کارگيري تمام امکانات دستگاه هاي اجرايي براي اجراي سرشماري عمومي کشاورزي در استان سمنان شد و افزود: وجود آمار دقيق از بهره برداران کشاورزي به عنوان بخش مهمي از اقتصاد جامعه، کار برنامه ريزان و اجراي طرح هاي مرتبط با بخش کشاورزي را آسان تر مي کند.  
در ادامه جلسه معاون فني و آموزشي طرح سرشماري عمومي کشاورزي استان گفت: متوسط پيشرفت اين سرشماري در استان سمنان 19 درصد و در کشور 20 درصد است و درصد پيشرفت مورد انتظار در اين مرحله 30 درصد اعلام شده است.  
عبدالله زاده خاطرنشان کرد: پراکندگي بهره برداران در شهرستان هاي مختلف عامل اصلي عقب بودن پيشرفت سرشماري عمومي کشاورزي در اين استان نسبت به متوسط پيشرفت کشوري در اجراي اين سرشماري است. وي افزود: 34 درصد بهره برداران در اين استان غيرساکن، 65 درصد بهره برداران ساکن و يک درصد بهره برداران شرکتهاي ثبت شده رسمي هستند.    معاون فني و آموزشي طرح سرشماري عمومي کشاورزي استان تصريح کرد: پراکندگي بهره برداران در شهرستانهاي استان سمنان متفاوت است و اين امر باعث پايين آمدن متوسط عملکرد ماموران سرشماري عمومي کشاورزي شده است که با گذشت زمان و عبور از اين مرحله، عملکرد ماموران سرشماري در استان سمنان به صورت قابل توجهي افزايش مي يابد.  
وي گفت: متوسط تعداد بهره بردار آمارگيري شده توسط هر يک از ماموران سرشماري عمومي کشاورزي در استان سمنان در هر روز کاري 11 بهره بردار است.   
عبداله زاده افزود: متوسط عملکرد هر يک از 55 آمارگير سرشماري عمومي کشاورزي در اين استان در حال حاضر، سرشماري از 128 بهره بردار بخشهاي مختلف کشاورزي است.  
توجيه نبودن بهره برداران در مورد علت و اهداف سرشماري عمومي کشاورزي، کم گويي بهره برداران کشاورزي در زمان تکميل پرسشنامه ها، کمبود خودرو، کمبود مامور سرشماري در برخي شهرستانها و به کارگيري سرشماران ذخيره به منظور پيشرفت سريع تر روند سرشماري، ناآگاهي بهره برداران و کافي نبودن اطلاع رساني لازم به آنها، متناسب نبودن تعداد ماموران سرشماري با برخي از حوزه هاي آماري و به روز نبودن فهرست بهره برداران غيرساکن در آبادي هاي خالي از سکنه برخي از مشکلات اجراي سرشماري عمومي کشاورزي در استان سمنان عنوان شد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان